Nu öppnar vi klassrumsdörrarna!
Rikskonferens i Stockholm den 26/4

Välkommen till en nationell och mycket konkret konferens om den mest outnyttjade möjligheten för den svenska skolan att öka arbetsglädjen och förbättra elevresultaten – feedback till lärare

Konferensens huvudfokus ligger på hur de lärare, skolledare och huvudmän gör som arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen för att eleverna ska nå målen. Hur man arbetar med kollegialt lärande och lektionsobservationer. Konferensen kommer även att ta upp praktiknära forskning och hur det nationella stödet för systematisk professionsutveckling i skolan kan utvecklas framöver.

Programmet med talare och medverkande

Programmet som pdf

Man föds inte till en bra lärare. Bra lärare utvecklas över tid på egen hand och tillsammans, kollegialt. Läraryrket är en konst och ett hantverk som man över tid kan bli bättre och bättre på. Det handlar om utbildning, erfarenheter, feedback, träning, att titta på hur andra duktiga lärare gör, ta till sig nya insikter från forskning, prova, mer egna erfarenheter, feedback, träning.

Med andra ord systematik med observation, dokumentation och delad reflektion. Att bygga strukturer för att utveckla lärandet är en av ledarskapets viktigaste uppgifter.

Men bara 11 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan får feedback på sin undervisning enligt en undersökning av Novus 2016/2017. Enligt OECD:s undersökning TALIS (senast 2013) har 32 procent av lärarna i Sverige aldrig fått någon återkoppling på sin undervisning.

Målgrupp: lärare, rektorer, beslutsfattare och drivande inom skola, forskare och myndigheter.

Plats: Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm, dvs gamla Kungliga Musikaliska Akademiens lokaler, där första Nobelpriset delades ut.

Datum: 26/4 kl. 08.30 – 17.00.

Innehåll: Programpunkter, paneldebatter och talare kommer att publiceras inom kort.

Medverkande: bland andra Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund och Matz Nilsson, Skolledarförbundet deltar under konferensen.

Arrangörer: Stiftelsen DIU, Framtidens Lärande och BRAVOLesson/Successful Schools

Kontaktpersoner:
Peter Becker, stiftelsen DIU, mobil 070-710 4453
Mats Rosenkvist, Successful schools, mobil 070-957 4780

Avgift 3.950 kr inklusive kaffe, lunch och dokumentation, exklusive moms. Vid samtidig anmälan av två eller fler deltagare från samma huvudman är avgiften 3.450 kr.

Från och med den 3 april är priset 4.950 kr och vid flera från samma huvudman 4.450 kr per person. Begränsat antal platser.

Anmäl dig här!


Get the Flash Player to see the slideshow.

Framtidens lärande


Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg