Möt juryn


Guldäpplets jury består av de två senaste årens pristagare, representanter från Guldäpplets partners samt Åke Grönlund, Örebro universitet. Här på …