Bloggar, sociala medier och onlinespel i skolan

Inlagd den 20 maj 2009 kl 06:14 i Framtidens lärande

“Det man gör med kroppen stannar i knoppen” är ett uttryck som har hängt med i evigheter. Vi vet att eleverna lär när de är motiverade, får producera själva och inte bara matas med fakta som de ska komma ihåg inför ett prov. Ändå har vi i skolan inte tagit till oss det fullt ut. Och när vi faktiskt låter eleverna producera själva, tror vi ofta att det måste finnas en sax, klister och färgpennor med i bilden, inte en dator. Men är det så det måste vara?

Om vi ser efter vad eleverna gör på sin fritid, kommer vi att upptäcka att många använder datorn på ett väldigt kreativt sätt:
Några chattar, några redigerar film som de har filmat med mobilen och som de sedan lägger ut på YouTube. Några spelar in egna rocklåtar som de publicerar på MySpace, några spelar spel med headset på och pratar samtidigt engelska med någon annan spelare på andra sidan jordklotet. Många nioåringar använder engelska på ett helt annat sätt än vad nioåringar gjorde för 20 år sedan. De har kommit förbi ”It´s a pig”-nivån för länge sedan.

Hur tar vi vara på detta i skolan? Först måste vi ta reda på vad eleverna egentligen använder datorn till på sin fritid, för att veta vad vi kan bygga vidare på. Vi kommer att upptäcka olikheter i användandet, luckor i kunskaper och oanade möjligheter. En sak vi med säkerhet kommer att se, är att många elever, dock inte alla, är vana vid att lägga ut saker om sig själva på nätet. Ta vara på det! Låt dem publicera arbeten på bloggar, ge varandra respons i kommentarer och bemöta varandras tankar på nätet. Bygg vidare på det de kan och fundera tillsammans på hur man bäst går vidare. Vilken text lockar? Vilka bilder fångar ögat? Hur disponerar jag sidan bäst? Kan berättelsen få mer liv om jag använder filmens möjligheter? Hur känns det om jag skriver eller får en negativ kommentar?
Fundera tillsammans med eleverna på om man kan använda ett onlinespel för att lära sig engelska. Hur skulle man kunna göra? Fundera också på om chatten har en plats i klassrummet. Vad lär man sig då?
Om vi inte ställer oss de här frågorna, riskerar vi att tappa mycket av den kunskap och det intresse som eleverna har och förlora det som vi skulle kunna hjälpa dem att utveckla.

Jag menar att vi måste sluta att automatiskt se elevernas datoranvändning som något passiviserande. Eller att säga som läraren som sa: ”Eleverna lär sig massor av engelska på nätet, men det är ju fel sorts engelska.” Jag vet inte om jag har mer nytta av ”The cat is in the box” än av ord som ”level”, ”skills”, ”points” och ”develop”. Det senare är hämtat från spelvärlden. Något att fundera vidare på.

Kommentarer

 • Begränsa inte elevernas lärande at IT-mamman: 20 maj 2009

  [...] lärande. Vikten av att ta reda på vad som intresserar eleverna och att bygga vidare på det, skriver jag idag om i konferensbloggen. Kika gärna in [...]

 • Konferensen Framtidens lärande : IKT inspiratörerna: 3 oktober 2009

  [...] Dock inte bo tillsammans. Lärande mår bra av den kreativitet som t.ex. web 2.0 tjänster ger (Christina Lofving beskriver detta bra i en reflektion), och lärandeadministration mår bra av system som ger struktur och tydliga [...]

 • Stefan Svedberg: 24 november 2009

  Att lära eller inte lära med IT?

  Är dagens lärare framstegsfientliga och totalt ointresserade av IT i skolan? Frågan kan lite tillspetsat ställas mot bakgrund av Skolverkets rapport om IT-användningen i skolan från i år. Enligt rapporten uppvisar våra skolor stora brister, dels vad gäller tillgången på datorer, dels beträffande anvisningar och direktiv (s.k. IT-strategi) om, hur IT ska kunna integreras i den pedagogiska processen. Anledningen till det senare kan enligt rapporten relateras till lärarens förmåga, intresse och tillgång till utrustning. Vidare framgår av Skolverket rapport, att endast en fjärdedel av lärarna använder IT i sin dagliga undervisning. Mot denna bakgrund finns det anledning ställa frågan varför IT-stödet inte utnyttjas mer i våra skolor, i synnerhet som allt fler rapporter vittnar om datorernas pedagogiska mervärde i undervisningen.
  För ett antal år sedan antog jag utmaningen, att genomföra ett IT-projekt på en högstadieskola i Varbergs kommun. Inledningsvis fick 21 elever i årskurs 9 välja bland 19 uppgifter i SO, söka och bearbeta information samt såväl muntligt som skriftligt redovisa resultatet av sitt arbete. Syftet var att undersöka om och i så fall hur eleverna kunde utveckla ett kritiskt och demokratiskt förhållningssätt med hjälp av ett undersökande arbetssätt där IT intog en central roll.
  Resultatet visade, att en majoritet av eleverna klarade de krav som kan ställas på elever i årskurs 9 beträffande kunskaper och färdigheter att sovra och tolka innehållet i valda uppgifter, söka relevant information och besvara/lösa valda uppgifter. Däremot bedömdes flertalet av de deltagande eleverna brista när det gällde att bearbeta vald information, diskutera och reflektera kring svaret/lösningen till vald uppgift, redovisa förståelsekunskaper och presentera resultatet av sitt arbete så att det leder till ökad förståelse och höjt intresse för ämnet. Endast två av de 21 deltagande eleverna i denna studie bedömdes nå upp till de krav, som kan ställas på ett källkritiskt förhållningssätt (”Informationssökning med datorstöd i årskurs 9 – ett IT-projekt med inriktningen att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt”).
  Min slutsats är, att datoranvändning i skolan förutsätter tydligt formulerade strategier och en kontinuerlig pedagogisk diskussion om IT:s möjligheter och begränsningar. För att stimulera ett källkritiskt och reflekterande lärande med datorstöd krävs väl genomtänkta pedagogiska insatser redan tidigt i utbildningen. Varför inte redan i förskolan?

 • BLOGGPRAT: IKT, paddagogik & paddor | bibblabella: 2 december 2012

  [...] Framtidens lärande [...]

Skriv kommentar


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer