Finalister till Guldtrappan 2015:
– VI ANTAR UTMANINGEN: STEG MOT DIGITALT LÄRANDE!

Inlagd den 12 december 2014 kl 13:43 i Övrigt

Fem finalister har utvalts när jury utser kommuner/skolhuvudmän med framgångsrik skolutveckling och digitalisering.

De senaste åren har en rad skolor och kommuner och andra skolhuvudmän gjort satsningar på digitala verktyg och lärresurser för elever. Nu är det dags för nästa steg. Från goda exempel och enstaka föregångare bland huvudmän står vi inför en bredare genomförd skolutveckling, där alla skolor, lärare och elever drar nytta av digitaliseringen för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling.

Med anledning av detta har utmärkelsen GULDTRAPPAN instiftats för kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten, för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Efter en öppen nominering har en bred jury gjort ett urval av fem finalister till utmärkelsen GULDTRAPPAN 2015. Urvalet har gjorts efter sju kriterier för att beskriva verksamheten.

De fem utvalda finalisterna är kommunerna Botkyrka, Falkenberg, Sandviken, Sollentuna och Sundsvall.

-Ett antal huvudmän har antagit utmaningen att vara i framkant i Sverige när det gäller skolutveckling med stöd av digitala verktyg. Modigt och jag ser med spänning fram mot slutresultatet, säger Per-Arne Andersson, Direktör/avdelningschef, avd för lärande och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting.

Juryn fann påfallande många glädjande exempel och betydelsefulla framsteg i bred skolutveckling hos de nominerade skolhuvudmännen. Juryns lyfter nu fram fem skolhuvudmän vilka har både en god styrka i alla sju kriterier och några särskilda kvalitéer som ansågs viktiga att synliggöra för delande och spridning av erfarenhet.

I nästa steg planeras ett antal aktiviteter för spridning av erfarenheter och goda exempel, inledningsvis öppna webbsända lokala seminarier hos finalisthuvudmän under kommande år.
Den slutliga utmärkelsen liksom presentationer och erfarenhetsutbyten kommer att ske på konferensen Framtidens lärande 6-7 maj i Stockholm, liksom information i alla parternas kanaler.

- Jag hoppas de fem finalisterna kan inspirera andra kommuner och fristående huvudmän att komma i gång med arbetet med digitala lärresurser så att fler barn och elever får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens under sin skoltid, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund och medverkande i juryn för Guldtrappan.

OM UTMÄRKELSEN GULDTRAPPAN
Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Genom utmärkelsen vill arrangerande parter lyfta dessa frågor och därmed ge stöd till alla huvudmän i deras utveckling. GULDTRAPPAN utdelas första gången på konferensen Framtidens lärande den 6-7 maj 2015 i Stockholm.

Parterna bakom priset är Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Fronter AB, Gleerups Utbildning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Netsmart AB, samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting, vilka alla medverkar aktivt i bedömningsarbetet.

Info om utmärkelsen och de sju kriterierna på http://www.diu.se/guldtrappan

Peter Becker
Ordförande i juryn för Guldtrappan
Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne
070 710 4453

Ansvariga kontaktpersoner
Peter Becker, Stiftelsen DIU/Yngve Lindbergs minne, peter.becker@diu.se, mobil 070 710 4453
Malin Annergård, Sveriges Kommuner och Landsting,malin.annergard@skl.se
Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se tfn 08 527 331 67

”Guldtrappan – för kliv mot digitalt lärande”

Kriterierna för Guldtrappan

Grunden för såväl nominering som den fortsatta processen är kriterierna för skolhuvudmans verksamhet:
1. vision, strategi och plan för digital skolutveckling, förankrad i den lokala verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument
2. digital infrastruktur för mångfaldiga, flexibla arbetssätt för elever, lärare och ledare vad gäller hårdvara, internet, trådlösa nät
3. digitala lärresurser och verktyg, licenser/avtal och strukturer för egenproducerade, inköpta och öppna resurser
4. pedagogiskt ledarskap för skolans digitalisering och pedagogisk verksamhet med stöd av it
5. inkludering av alla elever genom att med stöd av it göra pedagogiken tillgänglig för alla – oavsett funktionsförmåga
6. digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer
7. pedagogiskt erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och professionsutveckling för personal, såväl internt som externt

Kommentarer

  • Framtidens lärande 6 maj – Mikael Tallvid var dagens höjdpunkt | Hld-pedagog: 7 maj 2015

    [...] tag insåg jag att halva Sollentuna var där. Kommunen var nämligen nominerad till det fina priset Guldtrappan och därmed någon slags partner till konferensen. Och man hade verkligen laddat med mängder av [...]

  • Framtidens lärande 6 maj – Martin Tallvid var dagens höjdpunkt | Hld-pedagog: 11 maj 2016

    [...] tag insåg jag att halva Sollentuna var där. Kommunen var nämligen nominerad till det fina priset Guldtrappan och därmed någon slags partner till konferensen. Och man hade verkligen laddat med mängder av [...]

Skriv kommentar


Get the Flash Player to see the slideshow.

Framtidens lärande


Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer