Nationella strategier för skolans digitalisering på väg
(Ledarkommentar DIU 6/2015)

Inlagd den 6 oktober 2015 kl 12:28 i Övrigt

Det låg i luften. Steg för steg har uppdraget till Skolverket kring nationella strategier för skolans digitalisering närmat sig. Många lärare, skolledare och så småningom kommuner har målmedvetet lagt en grund. Nationella aktörer har arbetat vidare, Digitaliseringskommissionen, lärarfacken och skolledarna, SKLs nationella forum och så Allianspartiernas utspel i juni. Stiftelsen DIU har drivit frågan energiskt sedan Beslutsboken i Almedalen 2013, senast i maj med en hearing i riksdagen, med det danska exemplet som murbräcka.

Nu är vi där. Betydelsen av uppdraget är i första hand att det nu finns en nationell parlamentarisk enighet om systematisk digitalisering i skolan. Som ett verktyg för undervisningens utveckling, för administrationens effektivisering och för elevers framtidsberedskap. Det finns ett tydligt stöd uppifrån.

Några huvudpunkter i korthet:
• Uppdraget rör undervisningen och användning av digitala lärresurser, verktyg och arbetssätt, liksom skolutveckling och effektiv administration. Det siktar till kritisk, säker och ansvarsfull it-användning av elever, liksom tillgång till digitala lärresurser. Förändringar av läroplaner och kursplaner förutses också. Hela skolan berörs, dels förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skolformer, dels gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.
• Tidsperspektivet är kort, vilket inte behöver vara en nackdel men ställer krav på Skolverket, som nu rekryterar för dessa insatser. Det förutsätter att man bygger vidare på ovan nämnda aktörers tidigare inspel. Arbetet ska samordnas med de kompetensutvecklingsinsatser som man i somras uppdrog åt Skolverket. Förslag ska avrapporteras redan i vår, i två steg, den 30 mars resp 29 april 2016.
• För grundskola pekas specifikt programmering ut som ett inslag i undervisningen. För gymnasieskolan samverkan med arbetsliv, innovativa förmågor (21st Century skills) och entreprenöriella kompetenser. Och motivet är alla elevers likvärdiga förutsättningar och tillgång till digitala resurser.

Regeringen pekar konsekvent ut kompetensfrågorna och professionssatsningar. Det måste följas – det visar det danska exemplet – av konkreta milstolpar. Inte utstakade vägar, men väl etappmål att nå. Konkreta mål knutna till digitala prov, tillgång till digitala lärresurser, och inte minst konkreta former av delad kunskapsbildning – inte bara övergripande utan ämnesspecifika. Det är först i didaktiken, i lärandet i varje klassrum som de viktiga stegen tas. Digitaliseringen har gått förbi PIM, en gemensam grundkurs. Nu är det dags för nya steg, många konkreta resurser, ämne för ämne – och drivet av skolprofessionerna själva. Det är här den verkliga dynamiken finns. Läslyftet och mattelyftet har funnit en nyckel i det kollegiala. Vi behöver utveckla konkreta former för att steg för steg, lokalt och gemensamt förbättra vår undervisning och våra resultat. Hur vi systematiskt och gemensamt blir bättre lärare. Inte bara premiera de bästa utan utveckla former att gemensamt bli bättre. Det är en nyckelfaktor väl belagd i forskning – det gäller för elever, det gäller för lärare, det gäller för skolor. Vi kan referera till Fullan, till Timperley eller till Bryk,Gomez, Grunow och LeMahieu (se s 22-24, DIU #6).

Formerna kan variera, men det räcker inte att samla lärarna och säga ”dela”. TALIS (internationell studie av lärares yrkesvardag) visade att Sverige ännu inte gått till konkret handling, vi pratar mest om kollegialt lärande. Vi behöver utveckla former för systematisk kompetensutveckling. Från RiskIT till Learning Studies – med högskolor/lärarutbildningar som partners, med lärar- och rektorsutbildning. Och därtill med tillgång till digitala lärresurser, med enkel inloggning.

Dags kavla upp ärmarna, det är fortsatt stegvis lokalt utvecklingsarbete och strategiskt ledarskap som blir avgörande – nu med tydligt nationellt stöd.

Skriv kommentar


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer