GULDTRAPPAN i Helsingborg
Rektor Lise-Lotte:
“Så fick vi igång delandet i kollegiet”

Inlagd den 14 februari 2017 kl 09:33 i Övrigt

– Det var det här med att ”dela sladden”, dvs dela sladden till projektorn, som blev nyckeln till att få med hela kollegiet i utvecklandet av de digitala möjligheterna. Det berättar rektor Lise-Lotte Johansson, vid Högastensskolan i Helsingborg för Guldtrappans jury. Juryn var på besök i Helsingborgs stad, en av kandidaterna till att få utmärkelsen Guldtrappan 2017, för digital skolutveckling.


Organisation
Lise-Lotte, som tidigare varit lärare i matematik och NO, hade alltid jobbat med att testa och gå vidare med det som funkade. Med inställningen att man måste kunna misslyckas.

Som rektor insåg hon att arbetet på skolan måste vara mer organiserat. Ett första steg i strategisk utveckling av det digitala på Högastensskolan tog hon 2012 med att utse en av lärarna till IKT-pedagog. De två kunde samspela och tog fram en IKT-plan, samtidigt som en ny lärplattform introducerades i staden. Ett antal handledare utbildades på skolan och man skapade en digital grupp för att sprida digitala arbetssätt i kollegiet, Gruppen blev en början till kollegialt delande och lärande.

…och infrastruktur
Staden installerade trådlösa nätverk på skolorna 2012 – och Helsingborg har vunnit pris för sin kraftfulla digitala utbyggnad. På Lise-Lottes skola hade då alla 95 pedagoger dator och fick dessutom en iPad, efter lokalt beslut. Året efter försågs alla elever med iPads. Alla salar fick projektorer och ljudanläggningar och man såg över kapaciteten på det trådlösa nätet. Det här var lokala beslut, varje rektor beslutade själv.

Medarbetarsamtal
Lise-Lotte hade medarbetarsamtal med alla, och inför detta skulle var och en sätta upp sina egna digitala mål. Hon var ute i klasserna och tittade, och följde upp. Hon gav alla lärare i uppdrag att omvärldsbevaka, att läsa bloggar, följa Facebookgrupper etc för att hämta idéer.

– Yrkesstoltheten blev en stark drivkraft. Det handlade inte om lön, den påverkas av så många faktorer, utan om stoltheten, yrkeskunnandet.

”Dela sladden” satte fart på utvecklingen
IKT-planen gjordes tydligare och försågs med checklistor. Man använde LIKA (SKLs verktyg för självskattning) för att kartlägga läget på skolan.

Och IKT-pedagogens roll utvecklades till ett stöd både för elever och lärare. Man kan boka honom att vara med på en lektion. Han kan finnas med som ett stöd om man vill testa något nytt en lektion eller han kan hålla en lektion. Han har även individuella sittningar med pedagoger.

Digitala gruppen med ansvariga träffades i början en gång per månad, nu har det minskat till två gånger per termin. Gruppen består av IKT-pedagog, samt representanter för F-3, 4-6, 7, 8. 9. Dessutom representanter från den andra skolan som Lise-Lotte är rektor för. Representanterna har dialogen med arbetslagen och IKT-pedagog kommunicerar med rektor.

Och så var det här med ”dela sladden”. Frågan var: Hur ta tillvara och sprida erfarenheter i kollegiet? Hur kan vi skapa ett kollegialt lärande? Efter inspiration från annat håll dök en lösning upp.

Svaret blev ”Dela sladden” (till projektorn). Det är träffar där all personal deltar. Man delar upp sig i grupper om 6-8 personer och delar erfarenheter. Var och en berättar kortfattat om något man jobbat med och hur det har gått. Man har 6 minuter på sig. Mötena hålls en gång i månaden.

– I början fanns en tvekan, berättar Lise-Lotte. En del sa ”jag har inget att visa”. Men numera har det blivit ett tillfälle man längtar till. Delandet har blivit en vana.

– Och skillnaden i digital kompetens mellan lärarna har krympt. Det är mindre skillnad numera.

———————–
Fyra konkreta steg mot det kollegiala lärandet, ett av många inspirerande exempel vid Guldtrappans jurybesök i Helsingborg. Vi i juryn fortsätter våra spaningar kring framgångsrik skolutveckling. Årets mottagare av Guldtrappan presenteras på Framtidens lärande den 23-24 maj i Stockholm.

Skriv kommentar


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer