Miljöer för lärande – skolhus för framtiden

Inlagd den 1 augusti 2019 kl 10:09 i Övrigt

Anna Törnquist, arkitekt SAR/MSA med lång erfarenhet av skolhusplanering och djupa kunskaper om sambandet mellan skolhuset och skolans lärande organisation och styrdokument utmanar och inspirerar på Framtidens lärande Väst.

Skolan är i centrum för stora och snabba samhällsutmaningar där våra unga måste rustas för en framtid som vi vet alltför lite om. Verksamheten kämpar med konflikten mellan en kollektiv, timplanestyrd undervisningsform och nödvändigheten av att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.

Allt fler får upp ögonen för den fysiska miljöns betydelse för pedagogisk utveckling, och att det behövs alternativ till det traditionella skolhusets rader av lika stora klassrum och ämnessalar. Synen på vad ett skolhus ska innehålla är dock svårförändrad då vi lätt drabbas av oro för konsekvenserna av oprövade modeller, och de flesta skolor som byggs idag är förvillande lika dem vi känner igen från förr.

Djupgående förändring kräver tid! Var med och diskutera hur den fysiska planeringsprocessen kan användas som motor i ett lokalt, pedagogiskt utvecklingsarbete.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här


Skriv kommentar


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer