Digital innovation tar skolan mot framtiden

Inlagd den 4 september 2019 kl 11:48 i Övrigt


Skolan har, liksom andra sektorer, under senare år blivit föremål för digitalisering.Engagerade lärare och huvudmän använder digitala verktyg och processer för att utveckla utbildningen och förbereda eleverna för framtidens verklighet.

De senaste åren har digital kompetens skrivits in i läroplanen som en av de centrala målsättningarna och en kompetens som eleverna ska besitta. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Skolverket har skapat en handlingsplan för detta. Stiftelsen DIU är en icke-vinstdrivande, fristående stiftelse, vilken sedan början av 1990-talet arbetat med att långsiktigt bygga nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring IT och lärande i svensk skola. Man har på nära håll sett hur skolan utvecklats i digitaliseringens kölvatten och Peter Becker, lärare, forskare och ordförande i DIU, är entusiastisk inför de möjligheter som uppenbarat sig och de framsteg som gjorts i klassrummen i och med digitaliseringen.

– Jag kom själv in i detta genom digitaliseringens intåg i min lärarvardag, vilket ledde till en gemensam utvecklingsresa med eleverna. Och vi kan inte tvinga eleverna att använda penna, vid prov till exempel, när de själva bytt till digitala verktyg. Många lärare har sett möjligheter med nätet och andra dimensioner av digitaliseringen och velat ta in det i undervisningen. Lärares utvecklingsarbete och elevernas nya vanor har varit en viktig drivkraft i skolan. Genom DIU har vi under de flera decennier jobbat med digitaliseringens möjligheter inom skolan, skolledning (skolledare och kommunens huvudmän) och lärarprofessionen, säger Peter.

Digitaliseringen har för lärarna inneburit nya verktyg och nya sätt att jobba, något som – rätt använt – ökar elevernas motivation och gör att de förbättrar sina kunskaper.

– Det digitala kan verkligen berika lärandemiljön. Det finns en debatt som ifrågasätter digitaliseringen och ofta pekar på dess problematiska sidor, man pratar ofta om skärmtid och att begränsa den. Det vi ser är istället åtskilliga bevis för att lärarna är professionella och använder digitala verktyg för att åstadkomma något fantastiskt. På ett genomtänkt sätt tar de in digitaliseringen i rätt sammanhang för att stötta eleverna i deras utveckling. Det pågår en utveckling där lärarprofessionen kollegialt blir gemensamt klokare på hur detta går till, vad som ger bra resultat för eleverna, vad som funkar. Denna kunskap delas i lärarrummen men ännu mer digitalt, säger Peter.

Stiftelsen DIU delar varje år sedan 20 år tillbaka, tillsammans med lärarfacken och andra partners, ut Guldäpplet, en utmärkelse till lärare som är innovativa i sitt värv och även kollegiala, samt syns lokalt och/eller nationellt. Ceremonin hålls på bokmässan i Göteborg den 27 september – en kulturarena som samtidigt är Sveriges största mötesplats för skola.

Samtidigt arbetar DIU på kommunnivå, med att skolhuvudmän lär av varandra. Om alla elever ska få samma digitala möjligheter måste vi bli bättre på att lära av varandra, mellan skolor och kommuner, menar Peter. Därför har stiftelsen DIU tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL initierat en utmärkelse för skolhuvudmän, Guldtrappan, en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän när det gäller skolutveckling i en digital tid. Och startat en arena, Framtidens Lärande, en årlig konferens för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering, som nu blir regional. Först ut är Framtidens lärande Väst i Trollhättan den 14-15 november.

 

Skribent: Anna Bjärenäs
Foto: Johanna Wallén
Publicerad i INNOVATION SVERIGE, 4 september 2019

 

Konferensen Framtiden Lärande Väst, 14-15 november, arrangeras av Stiftelsen DIU tillsammans med Trollhättans stad. Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för skolhuvudmän i digital framkant, utdelas på Framtidens lärande. Läs mer

Lärarpriset Guldäpplet till lärare som utvecklar skolan med digitala verktyg och arbetsformer utdelas på Bokmässan. Läs mer

Kommentarer

  • Henrik Widaeus: 6 september 2019

    Det måste gå att diskutera dessa frågor på ett mer nyanserat sätt. Givetvis är det i grund och botten inte eleverna som ska bestämma hur kunnande ska prövas. Om själva kunskapen i sig är svår att pröva i de digitala verktyg vi har idag så ska proven inte heller vara där. Ett sådant exempel är mer utredande svar i matematik som är svåra att digitalisera. I grund och botten har också begreppet digitalisering förlorat sin betydelse som katalysator för förändring i och med att begreppet interagerar i de flesta sammanhang. Vi behöver lämna alla diken som skapar halmdockor av motståndare.

Skriv kommentar


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer