Konferenswebb för Framtidens lärande

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Inlagd den 18 mars 2019 kl 16:56 i Övrigt

Ett stort grattis till alla de som arbetat med den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet med 18 välövervägda initiativ, som antagits av SKL och idag överlämnats till regeringen. Det har varit ett brett engagemang i processen med rådslag, fram till förslaget. Detta kan innebära att skolan lämnar startblocken, och går in i en ny fas där alla Sveriges skolor – och deras huvudmän – står inför uppgiften att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för alla elevers lärande och framtid.

För oss som arbetat i denna riktning med alla lärare som nominerats till lärarpriset Guldäpplet sedan 2002, (Läs mer…)

Hemligheten bakom framgångarna i finska skolan – följ med på skolutvecklingsresa till Finland

Inlagd den 7 mars 2019 kl 11:19 i Övrigt


Finland har länge väckt intresse för sitt utbildningssystem, för goda resultat i PISA, för högt anseende, kompetens och självständighet i lärarprofessionen. Samtidigt satsar Finland på en reformerad skola för framtiden, med en ny läroplan som införs successivt under läsåren 2016-2019, och där digital kompetens är en av de sju mångsidiga kompetenser som ska genomsyra all undervisning.

Nu inbjuder DIU i samverkan med Utbildningsstyrelsen i Finland och Studentlitteratur till en studieresa till Helsingfors den 25-26 april där vi möter Utbildningsstyrelsen, forskare, förvaltningsledare, rektorer, lärare och elever.

Läs mer och anmäl dig här

Myten om pennan, eller varför man inte ska ”tro” på forskning utan läsa det finstilta

Inlagd den 7 mars 2019 kl 10:38 i Övrigt

Av Åke Grönlund, Anna-Lena Kempe, Matilda Wiklund

Att skolan ska bygga på vetenskaplig grund är sedan 2010 angivet i skollagen. Det är förstås bra att söka vetenskapligt stöd för det man gör, men det är inte trivialt att göra det och ibland kan sökningen leda helt fel. 

Vad är egentligen vetenskapliga kunskaper om aktuella komplexa frågor vi ställer oss i klassrummet? Är det bra eller dåligt att använda digitala redskap i skolan när barn lär sig skriva exempelvis?

Hur ska vi läsa och värdera vetenskapliga studier när vi fattar didaktiska beslut? Hur ska man tänka när man läser artiklar i tidningar och i sociala medier med tvärsäkra påståenden om hur det ”är”? Vi tar här ett exempel som handlar om den aktuella frågan om det är ”bra” eller inte att lära sig skriva på dator. (Läs mer…)

Vad är en skola? Reflektioner från studieresor med skolbesök i London, Köpenhamn och Oslo

Inlagd den 19 februari 2019 kl 14:53 i Övrigt

Stiftelsen DIU har just genomfört sin studieresa till London 2019. I studieresan ingick strukturerade skolbesök med hundratalet resenärer i små grupper till sex skolor, med lektionsbesök och möten med ledning, lärare och elever – och resenärernas eftersnack.

Påfallande vid besöken i Londonskolorna är den noggranna registreringen vid ankomsten, ingen obehörig släpps in. Liksom att elever har uniformer. En speciell avväpnande kvalité är de ofta elevledda rundvandringarna som ger en direkt kontakt med elevperspektivet. Men bortom dessa omedelbara intryck, vad lär vi oss av dessa skolbesök?
(Läs mer…)

DIU-bidrag till unga kenyanska kvinnors filmprojekt

Inlagd den 22 januari 2019 kl 15:57 i Övrigt

Ett projekt där unga kenyanska kvinnor ska göra en film om en ung kvinna i Nairobi och om kvinnors rätt och möjligheter, inspirerat av Me-too-rörelsen. Projektet görs i samarbete med Mediagymnasiets elever och lärare, utifrån deras samverkan med en gymnasial och postgymnasial medieskola i Nairobi, K-youth.

Halva målet nått när detta publiceras
Insamling till projektet görs via Kickstarter, en webbplats och ett internationellt initiativ för gräsrotsfinansiering. Idag återstår 50% av insamlingsmålet och 9 dagar av utsatt tid (31 januari) för att nå full finansiering med 100.000 SEK.
Stiftelsen DIU bidrar med ett belopp som stöd till detta projekt för unga människors utveckling, i anslutning till att två elever och en lärare från Mediagymnasiet medverkar vid stiftelsens resa till London den 23-25 januari 2019.

”Feminism matters”, a feature film developed by a group of young women from Nairobi’s informal settlements. Mer info

DIUs skolutvecklingsresa till London 23-25 januari 2019

Inlagd den 12 december 2018 kl 15:31 i Övrigt


Med fokus på engelska och svenska erfarenheter och utbyte

Stiftelsen DIU och partners arrangerade en studieresa till London i samband med BETT 2019 – en resa med fokus på utvecklat digitalt lärande och systematisk skolutveckling, framtidsspaning, nätverkande och engelska erfarenheter som utmanar invanda tanke- och handlingsmönster.

I resan ingick bland annat

• Möten med engelska och svenska kollegor vid studiebesök med seminarier och erfarenhetsutbyten kring utvecklat digitalt lärande och systematisk skolutveckling
• Gemensamma spaningar på senaste nytt på guidade turer på BETT-mässan
• Inspiration och erfarenheter från föreläsare vid våra partnerseminarier

Resan till London fokuserar centrala utvecklingsfrågor i det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan.

Speglingar och reflektioner liksom uppgifter om resan – här

Digitala prov skapar en ny bransch

Inlagd den 12 december 2018 kl 15:30 i Övrigt

Om man vill få en uppfattning om hur långt de nordiska länderna kommit när det gäller digitaliseringen av sina skolor så är det inte helt enkelt att veta hur man ska gå tillväga.

Om man ger sig ut i klassrummen och tittar på hur de digitala verktygen används så får man en bild. Då ser man att Sverige ligger väl till i jämförelse med sina grannländer.

Det beror på att ansvaret för it-utvecklingen i vårt land i mångt och mycket legat på den lokala nivån, det vill säga ett uppdrag för kommuner och andra huvudmän och i konkurrensen mellan skolor har tillgång och användande av it varit ett av flera medel att locka elever till sig. Det har varit positivt för utvecklingen, men har också inneburit att det skapats ojämlika förutsättningar och stora skillnader mellan skolor och klassrum, eftersom det alltför ofta handlat om enskilda skolledare och lärares personliga intresse av frågan.

Om man istället tittar på den nationella nivån och studerar styrdokumenten så får man en annan bild. Då upptäcker man till sin förvåning att it-nationen Sverige i många avseenden länge har legat efter grannländerna när det gäller riktlinjer och strategier för bruket av it i skolsystemet. Det har under många år funnits ett påtagligt ointresse för frågan från politiskt håll, vilket försenat utvecklingen.
(Läs mer…)

« Äldre Inlägg

Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer