Från Framtidens lärande 2017, 23-24 maj

på Münchenbryggeriet i Stockholm

#framlar – För ledare, lärare, beslutsfattare, forskare och leverantörer

Foto: Bo Helmersson, Filip Hanning och Johanna Wallén.

Speglingar av konferensenUR och i tidskriften DIU nr 4.
Om Guldtrappans utmärkelser och hedersomnämnanden Pressinformation.
Dokumentation från konferensen
Ramprogram
Ur det valbara programmet

Lärare, skolor och kommuner i framkant med digitalt lärande – hur gör de?

Det är i klassrummet det händer. Kraften i utvecklingen kommer från elever, lärare och ledare i skolor och kommuner. Utmaningen i dag ligger i att utveckla arbetet bortom den rena infrastruktursatsningen. För framsteg i alla klassrum, för likvärdiga möjligheter för alla elever, krävs långsiktiga strukturer för skolans och hela kommunens digitala skolutveckling, med infrastruktur, lärresurser och utvecklings-processer. Framtidens lärande handlar om samspelet mellan en nationell strategi, internationell forskning och den beprövade erfarenheten hos kommuner och skolhuvudmän i framkant.

Framtidens lärande pågick under två konferensdagar med scenprogram, seminarier, inspirationsmöten, utställningar och frukostmöten i Stockholm den 23-24 maj 2017.

Ramprogram
Ur det valbara programmet

Likvärdighet i fokus
Många av scenpassen anknyter till digitalisering och skolutveckling när strävan är ökad likvärdighet.
Konferensen inleds med ett samtal om Stärkt digital kompetens i likvärdighet skola, där bland andra Sir George Berwick deltar. Berwick är internationellt känd för sina erfarenheter och expertis när det gäller att höja kvaliteten på skolor med stora utmaningar.

Guldtrappan – framgångsrika skolhuvudmän
Som deltagare träffar du några av Sveriges främsta skolhuvudmän: de nominerade till Guldtrappan – en kvalitetsutmärkelse till kommuner och andra skolhuvudmän till skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Årets mottagare koras vid konferensen.

Under februari och mars besökte Guldtrappans jury de nominerade och du kan läsa om besöken här på webben.
Öckerö: “Skapande, kreativitet och Makerspace”
Helsingborg: “Så fick vi igång delandet i kollegiet”
Lapplands Gymnasium: “Sveriges fjärrundervisning utvecklas här på Lapplands gymnasium”
Härryda: “Digitaliseringen är ett språk som barnen utforskar”
Täby: “Verktyg ska anpassas efter läraren och eleverna”
Vellinge: “Nya möjligheter för alla åldrar”
Kunskapsskolan i Sverige: “Kunskapsporten som ett gemensamt digitalt nav”
Stockholm: “Självskattning som nav för digitalt förändringsarbete”
Västerås: “Förskolorna i spetsen för skolans utveckling med lärcoacher och dokumentation”

Konferensen Framtidens lärande har – sedan 2009 – bidragit till
• Att 1-1-satsningar fått en nationell scen och vuxit från ett fåtal kommuner till ett flertal
• Att digital kompetens skrivits in i styrdokumenten
• Att digitalisering i skolan satts på dagordningen i politik, myndigheter och kommuner
• Att dialogen mellan praktik, forskning och leverantörer kring digitaliseringen fått en scen

Hundratals kommuner, tusentals skolor och lärare har tillsammans åstadkommit den förändringen!

————————————————–

Intresserad av vad som hände på tidigare konferenser? Här hittar du dokumentation från Framtidens lärande 2016 och programmet 2016Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg