Nu öppnar vi klassrumsdörrarna!
Rikskonferens i Stockholm den 26/4

Framtidens lärande 2018
– i vår 26 april och i höst 29-30 oktober

#framlar – För ledare, lärare, beslutsfattare, forskare och leverantörer

Konferens, 26 april, i Stockholm:

Nu öppnar vi klassrumsdörrarna!
– en konferens om att utveckla undervisningen med systematisk feedback och kollegialt lärande

Anmälan

Se hela programmet

Välkommen till en konkret konferens om att utveckla formerna för kollegialt lärande och feedback till lärare – den mest outnyttjade möjligheten för den svenska skolan att öka arbetsglädjen och förbättra elevresultaten

Konferensens huvudfokus ligger på hur de lärare, skolledare och huvudmän gör som arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen för att eleverna ska nå målen. Hur man arbetar med kollegialt lärande och lektionsobservationer. Konferensen kommer även att ta upp praktiknära forskning och hur det nationella stödet för systematisk professionsutveckling i skolan kan utvecklas framöver.

Målgrupp
rektorer och lärare, beslutsfattare och drivande inom skola, forskare och myndigheter.

Utnyttja våra paketpris för grupper från samma huvudman
Många kommuner och skolor har anmält team för att de tillsammans efter konferensen ska kunna fortsätta diskussionerna och arbetet på hemmaplan. Konferenskostnaden är 4.950 kr och vid flera från samma huvudman 4.450 kr per person och om ni bokar minst sex personer från samma huvudman: 3.950 kr per deltagare inklusive kaffe, lunch och dokumentation, exklusive moms. Begränsat antal platser.

Konferensen tar upp frågor som:
Utveckla undervisningen med lektionsobservationer och kollegial feedback
• Ledarskapet i klassrummet – lärandets ordning och reda
• Dokumentation, reflektion
och kollegialt lärande
• Erfarenhet av video för återkoppling till lärare
• Varför är professionsutvecklingen avgörande för skolan?

Medverkar gör bland andra:
• Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg på utbildningsförvaltningen i Linköping
• Marcus Samuelsson, leg. lärare i slöjd, docent i pedagogik, Högskolan Väst
• Gun Palmqvist, rektor, Ferlinskolan, Filipstad
• Mats Strandler, rektor, Eklidens skola, Nacka
• Jens Levin, rektor, med medarbetare, Plusgymnasiet i Kristianstad
• Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik, Uppsala universitet
• John Steinberg, föreläsare och författare
• Per Dahlbeck, pedagogiska utvecklingsteamet, Malmö kommun
• Howard Pitler, Fil dr, Founding Partner – Instructional Excellence Partners, LLC
• Björn Åstrand, regeringens särskilda utredare för ”Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner”
• Sir George Berwick, professor, Challenge Partners, London
• Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet
• Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund
• Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund
• Helena Sagar, Lektor/leg lärare NO & Tk, Kullaviksskolan, Kungsbacka Kommun
• Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting
• Ulla Hamilton, Friskolornas Riksförbund

Se hela programmet
Programmet som pdf

Plats
Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm

Konferenskostnad
Konferenskostnad 4.950 kr, och vid flera från samma huvudman 4.450 kr per person.
Paketpris: vid bokning av minst sex personer från samma huvudman: 3.950 kr per deltagare inklusive kaffe, lunch och dokumentation, exklusive moms. Begränsat antal platser.

Anmäl dig och ditt team här

Arrangörer
Framtidens Lärande, stiftelsen DIU och BravoLesson

-


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg