Program Framtidens Lärande Väst, 14-15 november i Trollhättan


Under de två dagar som konferensen pågick  fanns möjligheten att delta i många intressanta programinslag, på huvudscenen, i seminariesalarna och vid våra runda bord för dialogsamtal. Det fanns rikliga tillfällen till dialog med medverkande och andra deltagare kring många olika aspekter kring skolutveckling och digitalisering. På Framtidens Lärande Väst 2019 möttes beslutsfattare på alla nivåer, skolledare, lärare, forskare, myndighets- och organisationsföreträdare samt leverantörer för samtal och erfarenhetsutbyte, för att bli informerade, inspirerade och utmanade. Allt med syfte att stödja team och deltagare från skolor och huvudmän i arbetet med en medveten och meningsfull användning av digitala verktyg i den svenska skolan.

 Torsdag 14 november

Dagens teman: Samhällsmedborgare i en digital tid, Ledarskap för ett utvecklat lärande, Framgångsrikt lärande  

SAMHÄLLSMEDBORGARE  – I EN DIGITAL TID

Inledning och välkommen
Ulrika Strandroth Frid, stadsdirektör,Trollhättans stad
Film från Trollhättan

Ung och digital
En rymdresa med barn från förskolan Toppluvan

Unga, medier och det demokratiska samtalet
Anette Novak, direktör Statens Medieråd
Presentationsbilder 

5G, revolution eller evolution?
Anders Backerholm, Ericsson Studio

KAFFE – med tid för utställningsbesök

 

LEDARSKAP FÖR UTVECKLAT LÄRANDE – I EN DIGITAL TID

Ledarskap för utvecklat lärande – att möjliggöra professionernas systematiska kunskapsutveckling.
Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet
Ledarskap för utvecklat lärande (PDF)

Lärande i en digital tid
Helena Elwin, enhetschef, Skolverket
Lärande i en digital tid  (PDF)

Digital praktik – vad innebär det för skola och ledarskap
Panelsamtal

LUNCH – med tid för utställningsbesök

VALBARA PASS
Valbart pass 1, seminarium eller dialogmöten (dokumentation)
Valbart pass 2, seminarium eller dialogmöten (dokumentation)
Valbart pass 3, seminarium eller dialogmöten (dokumentation)

 

FRAMGÅNGSRIKT LÄRANDE I EN DIGITAL TID

Att bejaka teknologi i skolan skapar större jämlikhet
Abdul Chohan, en av grundarna av the Olive Tree Primary Free School i Bolton, England. Han arbetade tidigare som rektor och VD för omtalade Essa Acadamy.

SKOLHUVUDMÄN I DIGITAL FRAMKANT – GULDTRAPPAN
Hemligheten bakom ett framgångrikt digitaliseringarbete – utdelning av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.
Representanter för de skolhuvumän som tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 

NÄTVERKSMINGEL OCH MIDDAG – EN FÖRTROLLANDE AFTON

Nätverksmingel och middag. För alla deltagare. Värd Trollhättans stad.

Fredag 15 november

Dagens teman: Miljöer för lärande, Nästa steg – vad väntar runt hörnet

MILJÖER FÖR LÄRANDE

Är det dags att skrota skolhuset?
Anna Törnquist, arkitekt SAR/MSA med lång erfarenhet av skolhusplanering utmanar våra vanligaste föreställningar om skolhuset, och söker alternativa sätt att organisera tid och rum för hållbart lärande, personlig utveckling och socialt samspel.
Presentationsbilder (PDF)

Hur och var lär jag mig bäst?
Elever från Trollhättan om när, var och hur de lär sig bäst och vilken skolmiljö de föredrar.
Hur lär jag bäst (PDF)

Rum för lärande – spelifierade textsamtal
Tobias Gard, bibliotekarie Trollhätans stad
Rum för lärande (PDF)

KAFFE – med tid för utställningsbesök

VALBART PASS

Valbart pass 4, seminarium eller dialogmöten (dokumentation)

LUNCH – med tid för utställningsbesök

VALBART PASS

Valbart pass 5, seminarium eller dialogmöten (dokumentation)

KAFFE – med tid för utställningsbesök

 

NÄSTA STEG – VAD VÄNTAR RUNT HÖRNET

Digitala Revolutioner: Artificiell intelligens i vår tid
Andras de Blanche, universitetslektor, Högskolan Väst
ART_Artificial Rsearch and Tchnology (PDF)

Framtidens lärare – Framtidens skola
Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola och en av regeringens utredare för att reformera lärarutbildningen
Presentationsbilder (PDF)

Utmaningen –  att utveckla den svenska skolan för att förbereda eleverna för framtidens samhälle
Ulrika Unell, VD Lärandegruppen i Sverige AB, tidigare global utvecklingschef och platschef på Ericsson i Linköping
Presentationsbilder (PDF)

 

Programmet för Framtidens Lärande Väst 2019 (pdf)

Konferensen förstasida
Program
Medverkande Scen och seminarier
Medverkande dialogseminarier
Praktiskt och boende
Anmälan

 


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg