Ramprogram – Framtidens lärande 2017

Ramprogram Framtidens lärande, 23-24 maj 2017

Boka din plats på konferensen: Klicka här

Tisdag 23 maj

08.30 – 09.30 Frukostmöten

09.00 – 10.00 Registrering, utställningsbesök

10.00 – 11.00 Stärkt digital kompetens för likvärdig skola

• Inledning och välkommen

• Challenge the Gap – Unlock Potential
Sir George Berwick, professor, Challenge Partners, England

Professor Sir George Berwick,Challenge Partners, England, inleder temat. Med en bakgrund som framgångsrik skolledare, är han en av arkitekterna bakom London Challenge, ett program där samarbete och kunskaps-delning mellan skolor kraftigt förbättrat resultaten för skolorna i London. Projektet som initierades av regeringen Blair år 2003, resulterade i att man nådde bland de bästa skolresultaten i landet och en starkt ökad likvärdighet.


11.00 – 11.30 Kaffe/förfriskning – med tid för utställningsbesök

11.30 – 12.30  Likvärdighet, digital innovation och skolutveckling
Nya digitala arbetssätt bidrar till att skolan kan bli mer likvärdig. Och skolan måste ge alla elever god digital kompetens – annars skapas fördjupade klyftor i informationssamhället.
Matz Nilsson, ordf Sveriges Skolledarförbund, Åsa Fahlen, ordförande Lärarnas Riksförbund, Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet, Camilla Waltersson Grönvall, riksdagen utbildningsutskott (M)

• Digital innovation i samhälle och skola
Jan Gulliksen, professor, ordf Digitaliseringskommissionen

12.30 – 13.30 LUNCH–med tid för utställningsbesök

13.30 – 14.20 Robotar, programmering och problemlösning

• Uppdrag: Framtidens stad
Vad tycker barn och unga är viktigt när en ny stadsdel ska byggas? I Härryda har hela grundskolan varit involverad i att planera nya stadsdelen Landvetter i Minecraft, på uppdrag av stadsbyggnadskontoret.
Ebba Yngve, Thea Sandvoll, Emilia Lundstedt, Annie Ahlgren, Elever i klass 5 på Furuhällsskolan, Härryda

• Programmering, problemlösning – och samhälle
Är programmering bara en angelägenhet för ingenjörer, eller finns det också ett demokratiskt perspektiv? Och hur ska skolan hantera den utmaningen?
Johan Wendt, s
ocial entreprenör, föreläsare, grundare av Mattecentrum och Kodcentrum. Tor Moström programutvecklare, företagare, fd ordförande i Kodcentrum.

• Robotar, programmering, samhälle och en likvärdig skola
Carl Heath, forskare och designer på RISE Interactive. ansvarig för  ICT Learning inom RISE.

14.30 – 17.20  Valbara inspirationsmöten, seminarier och utställarmöten, tid för utställningsbesök

17.30–18.00 Utdelning av utmärkelsen Guldtrappan
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg talar och delar ut kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017 – för digital innovation i skola.

18.00–20.00 Kvällsevent, med mingel och buffé på Münchenbryggeriet
samtliga deltagare, medverkande och utställare, utställningsbesök

Onsdag 24 maj

08.00 – 08.45 Frukostmöten

08.30 Utställningarna öppnar och har öppet till kl 15.00

09.00–10.00 Förändring pågår

• Digital coach 3.0
Elever som resurs i skolutveckling och lärares lärande.
Molly Fagergren & Oliver Bergendorff, elever på Kalmarsunds gymnasieförbund

• Tankar kring skolans digitalisering
Likvärdig skolutveckling kräver en medveten strategi och ett tydligt ledarskap med helhetsperspektiv. Frågan om skolans digitalisering är komplex med många infallsvinklar. Här kommer vi att ta upp tankar kring det digitala utvecklingsarbetet och ytterligare funderingar att ta ställning till och inspireras av.
Arja Holmstedt Svensson, sakkunnig i förändringsarbete, tidigare förvaltningschef, Lotta Persson, processledare digital utveckling på Gleerups.

• Tid, rum och processer för lärande
Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan, Åke Grönlund, professor Örebro Universitet,

10.00 – 10.30 Kaffe/förfriskning -– med tid för utställningsbesök

10.30–11.30 Valbara inspirationsmöten, seminarier och utställarmöten med tid för utställningsbesök

11.30–12.30 LUNCH står uppdukad

12.30–13.20 Stärkt digital kompetens: Trollfabriker, sociala medier och källkritik
I en tid med fejknyheter och alternativa fakta, trollfabriker och makthavare som förklarar krig mot traditionella medier diskuterar panelen vårt samtida medielandskap. Om kritiskt tänkande, medier och skola.
Britt Stakston, mediestrateg och projektledare för Blank Spot project och Katarina Lycken Rüter, lärare Mediegymnasiet Nacka Strand.

13.30–14.30 Valbara inspirationsmöten, seminarier och utställarmöten med tid för utställningsbesök

14.30–15.30 Professionsutveckling som skolans utvecklingskraft: om utvärdering, reflektion och vetenskapande förhållningssätt
Mycket tyder på att nyckeln till en välfungerande skola handlar om lärarprofessionens arbete med att utvärdera och utveckla undervisningen. Har vi för lite förståelse för och tillit till professionens förmåga att göra detta i vårt svenska marknadsparadigm?
Per Kornhall, fil dr, författare,
debattör

15.30 Avslutning                               

 Programmet gäller med reservation för eventuella ändringar

 

 

 

 


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg