Skolbesök i samband med Framtidens lärande 2013

Onsdagen den 15 maj kl 14.00 – ca 15.30 tar ett antal skolor emot fär studiebesök.

Skolorna ligger ca 30 – 50 minuters resväg från T-centralen. Du som anmäler dig till skolbesök kommer att få närmare färdbeskrivning och information närmare konferensen

 

YBC i Nacka, gymnasium

YBC är en kommunal gymnasieskola i Nacka med visonen:  Våra elever skall förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla sammanhang för lärande. Vi utforskar varje dag tillsammans frågan: vad kan en skola vara?

Besök oss och tag del av hur detta kan ske i praktiken. Vi berättar bl. a. om StudioN- ett samarbete med NAV- stat, landsting och kommun. (www.nackavarmdo.se) i syfte att skapa relationer mellan ungdomar och olika arenor samt att göra unga delaktiga i samhällsutveckling och näringsliv.

 

Väsby Nya Gymnasium, Upplands Väsby 

Väsby Nya Gymnasium är teoretiskt inriktat och utformat för att ge bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier. Vi utmärker oss bl. a. genom öppna och flexibla lokaler, engagerade lärare, hög delaktighet, stor användning av IT-stöd och utvecklad samverkan med högskola och näringsliv. Vi är även stolta att kunna erbjuda särskilt goda möjligheter till träning, studier och andra aktiviteter även efter skoltid. www.vasbygymnasium.se

 

Runby skola, F-9, Upplands Väsby  

Runby skola är en kommunal  F-9 skola. Ett arbetslag från skolan fick Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvist-pris för framstående insatser i matematik för yngre barn.Hur hjälper vi de elever som inte har grundläggande taluppfattning? Hur vet vi vilka barn som behöver hjälp? Hur utvecklas det matematiska tänkandet? Det är frågor som vi sökte svar på när vi utarbetade TIM – tidig intensiv matematikinträning som riktar sig mot barn i de tidiga skolåren. www.upplandsvasby.se /utbildning och barnomsorg

 

Fribergaskolan, 7-9, Danderyd

Fribergaskolan är en kommunal skola 7-9 i Danderyd. På skolan finns profilklasser med inriktning bl. a. i eng och ma. Besöket inleds med att Johan Malm från Lineducation berättar om förutsättningar för IT i Danderyds kommun. Lärare i både språk (sv. ty. eng.) och ma/no kommer att berätta om hur de använder IT i undervisningen. www.friberga.se

 

Rösjöskolan, F-5, Sollentuna 

Rösjöskolan är en självstyrande kommunal skola i Sollentuna för barn i åk. F-5. Skolan ligger i centrala Edsberg. It-satsning har pågått sedan mitten av 90-talet. Skolans arbete med digitala skrivtavlor är framgångsrikt.  Man driver ett medvetet  arbete med att utveckla sättet att undervisa som stöttas av de digitala verktygen. Vi arbetar i Google Apps vilket gynnar det kolaborativt arbetssätt.

 

Tegelhagens skola, F-5, Sollentuna

Tegelhagen är en  kommunal enhet med förskola och skola. Besöket inleds med att ordf. i BUN berättar om kommunens policy och satsningar. På Tegelhagen arbetar man en till en och använder metoden Skriva sig till läsning. Tekniken ska användas för att förändra lärandet och ge barnen utmaningar, kommunicera, processa och dela information samt att tänka kritiskt. www.sollentuna.se/tegelhagen


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer