Hemligheten bakom framgångarna i finska skolan – Skolutvecklingsresa till Finland

Läroplan och digitalisering • 25-26 april 2019 i Helsingfors

Kalevala och Mumintrollen, Alvar Aalto och Marimekko, Jean Sibelius och Lordi, Nokia och Linus Torvalds. Unik design, högteknologi, djupa sjöar, lysande resultat i PISA och dessutom världens lyckligaste land. Finland utmärker sig. 

Finland har länge väckt intresse för sitt utbildningssystem, för högt anseende, kompetens och självständighet i lärarprofessionen, för goda resultat i PISA. Nu satsar Finland på en skola för framtiden, med en ny läroplan som införs successivt under läsåren 2016-2019, och där digital kompetens är en av de sju mångsidiga kompetenser som ska genomsyra all undervisning. 

En av hemligheterna bakom framgångarna för den finländska skolan är de finska lärarna.
Vad kan vi lära oss av hur de finska lärarna arbetar när skolan digitaliseras och ny läroplan införs. Hur arbetar Finland med stöd till lärare, läromedel, professionsutveckling och förändring.

DIU arrangerade, i samverkan med Studentlitteratur och Utbildningsstyrelsen (finska Skolverket), en studieresa till Helsingfors den 25-26 april där vi mötte Utbildningsstyrelsen, forskare, förvaltningsledare, rektorer, lärare och elever.

Från läroplan till stödjande strukturer
Några av de frågor vi tittade närmare på var de senaste årens förändringar av läroplaner, liksom på digital kompetens och digitala satsningar i finsk skola. Perspektiv, planer och erfarenheter.

Ett perspektiv rör professionsutveckling, med den finska lärarkårens självständighet och professionella status, liksom professionens arbetsmetoder och stödstrukturer, exempelvis läromedlens och lärarhandledningens roll.

Program i Helsingfors

Torsdag 25 april:

kl 09.35-11.30   Avfärd från Arlanda till Helsingfors (för dig som flyger  från Stockholm) OBS! svensk respektive finsk tid

Lunch centralt i Helsingfors

Seminarier i samverkan med finska Utbildningsstyrelsen

• Perspektiv på finsk skola, läroplan och digitalisering

• Policy, plan och erfarenheter av lärares professionella utveckling i samband med digital skolutveckling

• Samtal kring finsk tradition för lärares självs ständiga arbete med stöd av läromedel ochlärarhandledningar, där detfinns en speciell dimension i den finska lärarkårens självständiga professionella hållning, som rör läroboken och lärarhandledningar – som professionens samlade erfarenhet och som stöd för nya lärare och vikarier

• Gemensamma strukturerade reflektioner

Under kvällen fördjupar vi oss i landet Finland med en historisk, kulturell och kulinarisk afton

Fredag 26 april: 

Besök på skola med på fokus på kompetensutveckling, digitalisering och läroplansskifte.
Preliminärt program:
• Presentation av skolan & utveckling av verksamhetskulturen i skolan “Från kompetenskartläggning till kompetensutveckling”
• Pedagogiken och digitaliseringen
• Skolans lärartutorer om IKT-planen, Digistigen , Databanken, Elevagenter, Looking for learning
• Skolans elevagenter visar skolan

kl 14.05-14.00   Hemfärd från Helsingfors flygplats till Arlanda

 

Medverkande

Gun Oker-Blom, direktör svenskspråkiga verksamheten, Utbildningsstyrelsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen.
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Vikberg, specialsakkunnig, Studentexamensnämnden
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår guide till finsk skolutveckling var Linda Mannila, forskare inom datavetenskapens didaktik vid Åbo Akademi i Finland samt vid Linköpings universitet.
 
 
 
 
 
 
 

Heidi Krzywacki, universitetslektor och forskare vid Helsingfors universitet i Finland, forskar kring läromedlens roll och tradition i finsk skola, med utgångspunkt i läromedel i den finska matematikundervisningen.

 

 

 

Inbjudan i pdf-format

Välkommen!

Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU
tel: 070-710 44 53
e-post: red@diu.se 

Studieresan arrangerades av Stiftelsen DIU i samarbete med finska Utbildningsstyrelsen och StudentlitteraturFramtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg