Hemligheten bakom framgångarna i finska skolan – Skolutvecklingsresa till Finland

Läroplan och digitalisering • 25-26 april 2019 i Helsingfors

Kalevala och Mumintrollen, Alvar Aalto och Marimekko, Jean Sibelius och Lordi, Nokia och Linus Torvalds. Unik design, högteknologi, djupa sjöar, lysande resultat i PISA och dessutom världens lyckligaste land. Finland utmärker sig. 

Finland har länge väckt intresse för sitt utbildningssystem, för goda resultat i PISA, för högt anseende, kompetens och självständighet i lärarprofessionen. Samtidigt satsar Finland på en reformerad skola för framtiden, med en ny läroplan som införs successivt under läsåren 2016-2019, och där digital kompetens är en av de sju mångsidiga kompetenser som ska genomsyra all undervisning. 

Nu inbjuder DIU i samverkan med Studentlitteratur och Utbildningsstyrelsen (finska Skolverket)  till en studieresa till Helsingfors den 25-26 april där vi möter Utbildningsstyrelsen, forskare, förvaltningsledare, rektorer, lärare och elever.

Från läroplan till stödjande strukturer
Några av de frågor vi kommer att titta närmare på är de senaste årens förändringar av läroplaner, liksom på digital kompetens och digitala satsningar i finsk skola. Perspektiv, planer och erfarenheter.

Ett perspektiv rör professionsutveckling, med den finska lärarkårens självständighet och professionella status, liksom professionens arbetsmetoder och stödstrukturer, exempelvis läromedlens och lärarhandledningens roll.

Målgrupp: förtroendevalda, förvaltningsledare, strateger, skolledare, drivande lärare, forskare, myndighetsföreträdare, organisationer.

 

Program i Helsingfors

Torsdag 25 april:

kl 09.35-11.30   Avfärd från Arlanda till Helsingfors (för dig som flyger  från Stockholm) OBS! svensk respektive finsk tid

Lunch centralt i Helsingfors

Seminarier i samverkan med  finska Utbildningsstyrelsen

• Perspektiv på finsk skola, läroplan och digitalisering

• Policy, plan och erfarenheter av digital  skolutveckling

• Samtal kring finsk tradition för lärares självs ständiga arbete med stöd av läromedel och  lärarhandledningar

• Gemensamma strukturerade reflektioner

Under kvällen fördjupar vi oss i landet Finland med en historisk, kulturell och kulinarisk afton

Fredag 26 april: 

Besök på skola (du väljer mellan grund- eller  gymnasieskola) med på fokus på läroplansskifte och  digitalisering, möte och seminarium med  ledning, lärare och elever. Erfarenhetsutbyte

Gemensam lunch och avslutning

kl 14.05-14.00   Hemfärd från Helsingfors flygplats till Arlanda

 

Medverkande

Finska utbildningsstyrelsen, forskare, förvaltningsledare, rektorer, lärare och elever

Vår guide till finsk skolutveckling är Linda Mannila, forskare inom datavetenskapens didaktik vid Åbo Akademi i Finland samt vid Linköpings universitet, medverkar under hela torsdagen som ”guide” och reflektör. Linda leder projekt relaterade till programmering och digitalt skapande i grundskolan och ordnar kompetensutveckling för lärare inom samma områden, hon ingick som extern konsult i arbetet med den nya finländska läroplanen som inkluderar programmering.

 

 

 
Heidi Krzywacki arbetar som universitetslektor och forskare vid Helsingfors universitet i Finland, läromedlens roll och tradition i finsk skola, med utgångspunkt i läromedel i den finska matematikundervisningen.  Vilken tradition och roll har matematikläromedel i finsk matematikundervisning? Hennes doktorsavhandling (2009) behandlar processen hur lärare utvecklar sin professionella identitet genom lärarutbildningen. Hennes nuvarande forskning inriktar sig mot läromedel och interaktionen mellan läromedel och lärare i matematikundervisning

 

 

Resa och boende

Pris:

alt 1: 10.200 kr, exklusive resa till och från Helsingfors

alt 2: alternativt 12.500 kr som inkluderar flyg t o r Stockholm Arlanda–Helsingfors Vanda. Utresa från Arlanda torsdag 25 april kl. 09.35-11.30. Hemresa från Helsingfors/Vanda fredag 26 april kl. 14.05-14.00. Flygtid 1.10 min – avgångs- och landningstider i lokal tid, tidsskillnad en timme mellan Sverige och Finland. (Detta pris kan komma att höjas vid sen anmälan pga höjda biljettpriser, aktuell information visas här)

I resan ingår:
• Program i två dagar

• Boende en natt på Indigo hotell i centrala Helsingfors, ett funktionellt och miljömedvetet hotell med finsk/skandinavisk prägel.

• Transporter i Helsingfors

• Lunch och fika i två dagar samt kulturell och kulinarisk afton på torsdagskvällen.

För dig som vill finns möjlighet att ta färjan t o r Stockholm – Helsingfors, du reser då onsdag eftermiddag från Stockholm och är framme i Helsingfors torsdag förmiddag och från Helsingfors går färjan fredag eftermiddag och är framme i Stockholm lördag morgon, resebyrån hjäper gärna till och bokar lämpligt alternativ. Du kan också välja att boka extra hotellnätter.  Vår resebyrå Europaweekend, hjälper till med hotell- och resebokningar, ange i samband med bokningen att du vill att resebyrå kontaktar dig för alternativ.

(Antalet platser är begränsat)

Anmäl dig här

Inbjudan i pdf-format

Välkommen!

Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU
tel: 070-710 44 53
e-post: red@diu.se 

Studieresan arrangeras av Stiftelsen DIU i samarbete med finska Utbildningsstyrelsen och StudentlitteraturFramtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg