Hur man kan nå likvärdigt ledarskap i klassrummen?
– när möjligt genomföra

Bild från klassrum

Välkommen till en angelägen och mycket konkret konferens om en nyckelfråga för den svenska skolan – ledarskapet i klassrummet! Det är en avgörande förmåga för lärare – för elevernas lärande. Det är samtidigt en viktig fråga om likvärdighet för skolledare som har ansvar för de mer än 100 miljoner lektioner som genomförs varje läsår i Sverige. Det är en möjlighet till ökad arbetsglädje, lärande och bättre elevresultat.

Programmet arrangeras av BravoLesson/Successful Schools.
Medarrangörer är Lärarnas Riksförbund, Friskolornas Riksförbund och Framtidens Lärande.

Se dokumentation från tidigare genomförd konferens Nu öppnar vi klassrumsdörrarna