Res med DIU till BETT 2016

Med DIU till BETT (19) 20-22 januari 2016

– en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Inbjudan och agenda för Nordic@Bett 2016
Inbjudan DIUs BETT-resa(19)20-22 januari 2016 (pdf)
Inbjudan DIUs “Från Bäst till sämst” Beslutsfattardagar i samarbete med Challenge partner i London 19-20 januari 2016

Anmälningsformulär klicka här

I januari 2016 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT är ett effektivt sätt att ta del av dagens innovativa pedagogiska och tekniska lösningar. Reser du med DIU, reser du med den obundna och fristående aktören. Vi bidrar med erfarenhetsutbyte, seminarier, guidade Bett-turer. I vårt BETT-program med partners hittar du och dina kollegor inspiration, idéer, resurser och verktyg. Perfekt för teamets gemensamma utveckling – eller egen resa där du möter andras erfarenheter.

Den svenska skolan befinner sig i en brytningstid, på tröskeln till det digitala lärandet. Via internet och ny teknik skapas omvälvande möjligheter till ett utvecklat och moderniserat lärande. För eleven och för läraren förändras lärandet. I vårt arbete med Guldäpplet möter vi många av vägröjarna – och ser till att de som driver skolutvecklingen får möta dem. Du möter dem på DIUs resa till London.

För ledarskapet förändras villkoren för kompetens-utveckling men också kraven på inspiration, delande och kunskapsutveckling, på forskningsanknytning och på samverkan med samhälle och entreprenöriella arbetsformer. I vårt arbete med den nya utmärkelsen Guldtrappan, för skolhuvudmän, möter vi kommuner och huvudmän som gjort framsteg. Du möter några av dem på DIUs resa till London.

När vi nu åter arrangerar vår efterfrågade studieresa till BETT är det också på BETT vi huvudsakligen kommer att vara – och ta vara på det som sker på BETT i kombination med ett seminarieprogram med fokus på innovativt lärande, skolutveckling och ledarskap i dag. Du reser hem fulladdad!

Reser du med DIU, reser du med den obundna och fristående aktören. Vi bidrar med erfarenhetsutbyte, seminarier och våra välkända tematiska guidade Bett-turer.

I år är det också premiär för nya Nordic@BETT som arrangeras tillsammans med BETT och skolmyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Ta vara på den unika kombination av strategier och praktik som en resa med den oberoende och fristående stiftelsen DIU ger. Res med er egen grupp, bygg ert eget program.

Anmälningsformulär klicka här

Huvudprogram 20-22 januari 2016

 • Onsdag 20 januari:
  • Programmet inleds på kvällen med föreläsning och gemensam middag kl 19
 • Torsdag 21 januari:
  • En nordisk skolutvecklingsdag i samverkan mellan stiftelsen DIU, svenska Skolverket, norska statens Senter for IKT i utdanningen, Styrelsen for It og Læring, danska undervisningsministeriet och finska utbildningsstyrelsen. Sessionen ”Nordic@Bett2016” på eftermiddagen samt skandinaviskt mingel.
  • Valbart program med guidade tematiska Bett-rundturer och studiebesök, kvällen fri för egna aktiviteter.
 • Fredag 22 januari:
  • Valbara program med seminarier arrangerade av DIU och partners, guidade tematiska Bett-rundturer och egna gruppsessioner mm.
 • Hela DIUs seminarieprogram torsdag och fredag äger rum på Platinum/Excel, i samma byggnad som BETT-mässan

Nytt för i år – Tilläggsprogram 20 januari i London

Temadag med olika spår, 20 januari
Många av våra deltagare på DIUs BETT-resa vill gärna fördjupa sig inom något område i samband med BETT-resan. I år arrangerar vi därför ett tilläggsprogram i form av en studiedag med olika spår den 20 januari.

Programmet startar på morgonen onsdagen den 20 januari, i priset ingår boende natten 19-20 januari, samt luncher mm under onsdagen.

Ledarspåret
Temat är skolans digitalisering ur ett ledarskapsperspektiv.
Vi träffar skolledare från London som driver den digitala utvecklingen på sina skolor. Vad anses vara excellent ur den brittiska skolinspektionens ICT-perspektiv? Vi får veta hur Offsted arbetar för att bidra till den digitala utvecklingen. Det blir nätverkande med svenska och brittiska kollegor. Under dagen varvas föreläsningar med samtal och studiebesök.

IT-pedagog/Digital pedagogisk utveckling
Temat är digital pedagogisk utveckling i skolan. Dagen tillbringar vi på en skola där digitala verktyg är en självklar del av det pedagogiska arbetet.
Hur tänker de brittiska kollegorna kring digital kompetens? Hur utvecklar de sin och elevernas digitala förmågor? Vad är målet och hur följer man upp arbetet på skol- och klassrumsnivå?
Vi lär av varandra och varvar samtal med besök i skolan.

Förskola
Temat är förskola och digitalisering.
Vi träffar engelska kollegor och ser hur de tänker och arbetar kring digitala verktyg med de yngre barnen. Vi lär också av varandra och hur vi kan utveckla de pedagogiska digitala verktygen i förskolan. Tillsammans utforskar vi också BETT-mässans utbud och diskuterar kring vad och hur det som presenteras på mässan kan användas på svenska förskolor.

Kollaborativt lärande
Temat är systematiskt kollaborativt lärande i praktiken. Vi möter brittiska kollegor och samtalar med dem om deras erfarenheter av kollaborativt lärande i klassrummet. Vi lär av varandra och varvar med egna workshops där vi i skarpa lägen prövar på att arbeta med kollaborativa verktyg.

 

Beslutsfattardagar, 19-20 januari 2016 i London:

Från sämst till bäst – kollegialt lärande som lyfter skolan, studiedagar i samarbete med Challenge Partners i London
De två senaste åren har DIU arrangerat inledande studiedagar inför BETT, i Paris respektive Köpenhamn. I år har vi förlagt dessa till – London, med vår nya partner, Challenge Partner:
I början av 2000-talet uppvisade skolor i Londons de sämsta resultaten i England och skillnaderna mellan de bästa och sämsta skolorna var enorma. London antog utmaningen och genomförde ett väl genomtänkt och strukturerat program London Challenge, som innebar samarbete mellan kolleger från olika skolor – ett systematiskt kollegialt lärande. Efter några år kunde Londons skolor visa upp de bästa resultaten i landet! Och gör så fortfarande. Skillnaderna mellan elever med olika social bakgrund har minskat och sambandet mellan elever från socioekonomiska svaga områden, låga förväntningar och dåliga skolresultat har brutits. Det visar sig bland annat att skolformen, privat eller offentligt, inte har någon effekt på elevernas resultat – det är samarbetet och kunskapsdelningen lärare och skolledare emellan som gör skillnad!

Hur gjorde man i London? vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna? Vad kan vi i Sverige lära av detta?

I samarbete med Challenge Partner i London arrangerar vi ett spännande program, den 19-20 januari. Dessa studiedagar kan bokas separat, men också med fördel kombineras med DIUs BETT-program 20-22 januari. Begränsat antal platser.

Programmet startar tisdagen den 19 januari kl 15.00 och avslutas onsdagen den 20 januari kl 17.00

Målgrupp: Förvaltningsledning, förtroendevalda, drivande skolledare och pedagoger

Priser:
Huvudprogrammet 20-22 januari 2016:
Pris i delat dubbelrum: 7 560 kr
Pris i enkelrum: 10 860 kr
Extranätter i London: 1 300 kr i dubbel- resp 2 290 kr i enkelrum

Tilläggsprogrammet 20 januari 2016  (kan endast bokas i kombination med huvudprogrammet)
Pris i delat dubbelrum: 2 765 kr
Pris i enkelrum: 3 720 kr.

Beslutsfattardagar “Från sämst till bäst”, 19-20 januari 2016
(kan bokas separat eller i kombination med huvudprogrammet)
Pris i delat dubbelrum: 5 565 kr
Pris i enkelrum:  6 420 kr

I priset ingår ej resa tor London.

Anmälan klicka här


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg