DIU i Almedalen 2016

Stiftelsen DIU och Guldäpplet i Almedalen 2016

Digitala nycklar för integration och bättre lärande

Integration och arbete med it, medier och film samt digitala nycklar för bättre lärande och effektivare skola står i fokus vid två seminarier med DIU och partners i Almedalen.

Tisdag 5 juli kl 9.00-9.50, frukost serveras från kl 8.40

Bättre lärande och effektivare skola med digitala prov

Plats: Grasp studio, Norra kyrkogatan 3E, Visby
Anmälan: Skicka ett mail till admin@diu.se

Snabb återkoppling till elever är avgörande för lärandet, det vet elever och lärare och de har stöd i forskning bland annat från John Hattie. Att effektivisera och underlätta lärares arbete är ett krav från lärarna och en målsättning för regeringen.

I detta seminarium belyses hur digitala prov, både lokalt och nationellt, kan bli en spjutspets i digital utveckling. Ett praktikfall, Insperas lösningar och Tietos digitala integration följs av ett samtal med profession och politiska företrädare.

Medverkande:
Peter Becker, ordförande, Stiftelsen DIU
Truls Bøhm, vd Inspera
Fredrik Pantze, vd, Tieto Healthcare & Welfare Nordic

Arrangör: Stiftelsen DIU och Tieto

Onsdag 6 juli kl 09:00–10:50, frukost serveras från kl 8:40

Integration, medier och digitala nycklar för nyanlända

Plats: Grasp studio, Norra kyrkogatan 3E, Visby
Anmälan: Skicka ett mail till admin@diu.se

Kl 9:00 – Integration och mångfaldsarbete i skolan
Vid Wisbygymnasiet på Gotland arbetar läraren Monika Wigren för att ge elever på det individuella alternativet möjlighet att utifrån egna frågeställningar arbeta med medie- och informationskunnighet och göra filmer. Under året utökades hennes elevgrupp med tolv ensamkommande afghanska ungdomar. Berättelsen om projektet handlar inte bara om filmen, utan också om processen, där elever som brottas med olika utmaningar, möts i filmarbetet, växer och får stärkt självkänsla.

Perspektiven vidgas av Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, en kommun som under många år haft ett stort mottagande av nyanlända och aktivt arbetat med frågan. Som regeringens utredare har Ebba Östlin i betänkandet ”Plats för nyanlända i fler skolor” gett förslag på åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning. Vid seminariet diskuteras hur skolan och elevers skapande med medier kan bidra till integration, elevernas utveckling och samhällets insikter om ungas villkor.

Medverkande:
Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun
Monika Wigren, Guldäpplenominerad bildlärare och förstelärare på Wisbygymnasiet
Helena Dal, verksamhetsansvarig för information och vägledning, Statens medieråd
Ami Malmros, programchef Barn & Ungdomsredaktionen, UR
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet
Moderator: Peter Becker, ordförande, Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury.

Arrangör: Stiftelsen DIU och Guldäpplet i samarbete med Statens medieråd och UR

 

Kl 10.00 – Digitala nycklar för nyanlända elever
De stora flyktingströmmarna och det stora antalet nyanlända ungdomar till Sverige ställer skola inför oförutsedda utmaningar som kräver effektiv organisation, goda pedagoger och ändamålsenliga hjälpmedel. Vi visar exempel från Grimstaskolan i Stockholm på hur digitala resurser kan bli goda verktyg i arbetet för nyanlända elever – både i skolan och på fritiden. Grimstaskolan har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända elever och arbete med digitala läromedel.

Representanter för Liber förlag deltar och visar exempel på hur digitala läromedel på olika sätt kan fungera som digitala nycklar som öppnar dörrar för elever, erbjuder individanpassade verktyg och utgör effektiva redskap som ger både elever och pedagoger bättre förutsättningar.

Medverkande:
Åsa Sebelius, lärare SVA, utvecklingsansvarig SVA/SFI, Liber förlag
Hanna Mulugeta Börjesson, produktutvecklingschef, Liber förlag
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet
Moderator: Peter Becker, ordförande, Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury

Arrangör: Stiftelsen DIU och Guldäpplet i samarbete med Liber förlag


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer