Framtidens lärande 2018 – glimtar från konferensen

 

Glimtar från Framtidens lärande, 29-30 oktober 2018

#framlar – För ledare, lärare, beslutsfattare, forskare och leverantörer


Några av de medverkande på Framtidens lärande.

Framtidens lärande –
“Innovation, skolutveckling och digital framtid”

Framtidens Lärande 2018, ägde rum tillsammans med Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö den 29-30 oktober 2018. En tvådagars konferens med dialog mellan skolans ledare och drivande lärare, forskare, myndigheter och aktörer på scen, seminarier och workshops. 

Framtidens lärande står för långsiktig systematik kring innovation, skolutveckling och digital framtid baserad på beprövad erfarenhet och vetenskap.

Målgrupper: skolans pedagoger och ledare, beslutsfattare, leverantörer, organisationer, aktörer, myndigheter och forskare, lokala och nationella politiker och förtroendevalda

Alla huvudmän berörs
När en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet nu sätts i verket 2018-2022 står samtliga skolhuvudmän inför den uppgift som tidigare bara vissa huvudmän påtagit sig – att digitalisera skolan. Mer än någonsin behövs vetenskap och beprövad erfarenhet i detta fortsatta arbete. Framtidens lärande den 29-30 oktober 2018 synliggör, delar och diskuterar den beprövade erfarenheten hos skolor och huvudmän. Beprövad erfarenhet möter vetenskapens perspektiv och analys.

Lärande möten, dialog, beprövad erfarenhet
Vi lever som vi lär. Med inspiration från scenframträdanden ges alla möjlighet att komma till tals i workshops, seminarier och runda-bords-samtal – liksom vid pauser, måltider och utställningsbesök, vilka alla erbjuder tillfällen till informella möten. Här finns tid och plats för kvalitativa samtal. Med utbyte av erfarenheter och kritisk reflektion bygger vi beprövad erfarenhet och med belysning från forskning bygger vi gemensamt kunskap om lärande och skola idag – och framöver.

Programmet på Framtidens lärande 2018 byggde på några teman:
Skola i utveckling – det större perspektivet.

Likvärdiga möjligheter för alla elever, måluppfyllelse och personlig utveckling. Med bred politisk bas och Skolkommissions betänkande som grund. Med vetenskap och beprövad erfarenhet i samspel med professionerna och forskning. Med förankring i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Panelsamtal, föreläsningar och runda bord om skolans stora frågor med alla partners.

Lärandet i klassrummet – där allting händer.
Att leda professionsutveckling med återkoppling och kollegialt lärande. Att leda digitalisering i skola och klassrum
– digitala läromedel/upphandling/införande/ pedagogik, digitala nationella prov och bedömning, arbete i lärplattformar.

Ledarskap – som skapar förutsättningarna. I skola och förskola.
Om språkutvecklande arbetssätt, läslyft och skrivprocesser liksom skrivande för publik. Om digitalt skapande med problemlösning, programmering och Makerspace.

Om hur vi arbetar med läromedel idag, analogt och digitalt. Hur arbetar vi med prov och bedömning och förbereder oss för digitala nationella prov, kopplat till regeringens strategi för digitala nationella prov 2018-2022. Och inte minst: Att utvecklas i professionen, med prisutdelning för lärarpriset Guldäpplet, med ordförandena Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand. Seminarier med pristagarna och forskare

Programmet för Framtidens Lärande 2018: Program framtidens lärande (PDF)

På Framtidens lärande genomfördes ett rådslagsseminarium: #skolDigiplan kring handlingsplanen för skolväsendets digitalisering: Från rådslag till fungerande ekosystem av digitala resurser

Flera inslag under konferensen behandlade frågan kring digitala prov: Digitala prov skapar en ny bransch

Presentationer från konferensen hittar du här: bit.ly/PresentationerFL2018

”Skolans professioner är dess största tillgång.”

Peter Becker och Lena Nydahl
koordinatorer Framtidens Lärande

 

 


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg