Konferens den 4 juni 2012:
Kan vi träna och mäta bredare kompetenser i skolan?
Ny forskning visar vägenTid: 4 juni kl 10.00-15.30, registrering från 9.30
Plats:Arbetsmarknads- och Näringsdepartementet, Centralposthuset, ingång Mäster Samuelsgatan 70


Konferensen arrangeras av Skolverket, Utbildningsdepartementet och stiftelsen DIU i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet och IT- och telekomföretagen


Bakgrund
Vid Skolverkets konferens “What Matters for Success? Evidence on the Role of Non-Cognitive Skills” den 5 mars 2012, framkom att det finns en stor internationell diskussion och mycket forskning om vikten av att stärka både kognitiva och icke-kognitiva kompetenser i skolan.

Forskningen visar att sådana förmågor som inte mäts med traditionella kunskapstest kan ha väl stor betydelse för framgång senare i livet. Det handlar främst om beteenden, attityder och socialt betonade förmågor. Forskningen visar också bland annat att dessa icke-kognitiva kompetenser positivt påverkar de kognitiva och att elever med studieovana miljöer sannolikt har mest att vinna på en ökad uppmärksamhet för icke-kognitiva kompetenser.

Svenska läroplaner har en lång tradition av att ge utrymme för att skolan arbetar med sådant som ansvarstagande, respekt och samarbetsförmåga. Men det sker inte alltid systematiskt och det är sällan som kompetenserna följs upp och testas.

Frågor som därmed blir högaktuella att diskutera är hur icke-kognitiva kompetenser kan stimuleras eller tränas i skolan, samt om och i så fall hur de kan mätas, utvärderas eller testas. Två forskningsprojekt som arbetat med dessa frågor bjuds in att delge sina resultat.

Syfte med konferensen
 • Att lyfta upp diskussionen om 21st Century skills/framtidskompetenser i Sverige och vilka krav detta ställer på svensk skola
 • Att vidareutveckla en diskussion som påbörjades vid Skolverkets konferens den 5 mars om möjligheterna att träna, utveckla och mäta dessa kompetenser i svensk skola
 • Att påbörja en diskussion om vilka konsekvenser förändrat innehåll och metoder i internationella kunskapsmätningar kan ha för Sverige

Målgrupp
Beslutsfattare, tjänstemän och experter från Riksdagen, myndigheter och departement samt forskare med inriktning mot utbildningsfrågor, mätmetodik, provkonstruktion och läroplansteori.

Program
 • 10.00-10.15  Inledning. Bertil Östberg, statssekreterare, Utbildningsdep
 • 10.15-11.00  Kan man träna och utveckla framtidskompetenser i skolan? Presentation av ITL Research, Maria Langworthy)
 • 11.00-11.25  Kommentar av svensk forskare med inriktning mot lärarutbildning/fortbildning, Berner Lindström, Göteborgs universitet
 • 11.25-12.00  Frågor och diskussion
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-13.45  Kan man mäta framtidskompetenser? Presentation av ATC21S, Greg Butler
 • 13.45-14.10  Kommentar av Ulf Frediksson, Stockholms universitet
 • 14.10-14.30  Frågor och diskussion
 • 14.30-14.50  Kaffe
 • 14.50-15.30  Vilka är konsekvenser för svensk skola? Paneldiskussion med Anna Ekström Skolverket, Bodil Båvner SKL, Fredrik von Essen från IT- och telekomföretagen, Sandra Wahlström från Lärarförbundet

Medverkande
 • Bertil Östberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
 • Ph.D. Maria Langworthy, Program Director ITL Research
 • Mr Greg Butler, Worldwide Education Strategy Director at Microsoft
 • Professor Berner Lindström, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 • Docent Ulf Fredriksson, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet
 • Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket
 • Bodil Båvner Utredare, Avd för lärande och arbetsmarknad, SKL
 • Fredrik von Essen från IT- och telekomföretagen
 • Sandra Wahlström, ordf Lärarförbundet Linköping, grundskollärare (4-9)


Konferensspråk: Engelska
Moderator: Jan Hylén

Anmäl dig här:
*Förnamn

*Efternamn

*Titel

*Organisation/Institution

*E-post

*E-post (samma igen)