Henrik Rentsch

Henrik Rentsch

vd
Netsmart AB

Presentation

Henrik Rentsch, vd, Netsmart. Jurymedlem från och med 2018.