Anna Bergström

Foto Anna Bergstrom

Anna Bergström

lärare
Guldäpplepristagare 2018

Presentation

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola 7-9 i Skellefteå, pristagare Guldäpplet 2018. Medlem i juryn 2019-2020.

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot att sitta i juryn för att få ta del av vilket fantastiskt arbete lärarna runt om i landet lägger ner på det digitala lärandet i skolan.