Daniel Nilsson

Foto Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

lärare
Guldäpplepristagare 2018

Presentation

Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar. Pristagare Guldäpplet 2018. medlem i juryn 2019-2020.

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot juryarbetet eftersom det är väldigt spännande att få ta del av all den digitala kompetens som finns ute i vårt avlånga land!