Eva Rännar

Foto på Eva Rännar, SPSM

Eva Rännar

projektledare
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Presentation

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Att få ta del av det fantastiska arbete som pågår i förskolor och skolor runt om i Sverige. Jag är extra nyfiken på hur man nyttjar de digitala möjligheterna för att arbeta för tillgänglighet och delaktighet i lärmiljön och undervisningen. Lärares arbete med de digitala möjligheterna har stor betydelse för många barns och elevers lärande, något som är spännande och lärorikt att ta del av.