Johan Runesson

Johan Runesson

styrelseledamot
Sveriges Lärare

Presentation

Johan Runesson, förbundsstyrelsen Sveriges Lärare, leg lärare i engelska, svenska och musik. Medlem i Guldäpplets jury från och med 2021.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Det är att får vara delaktig i processen kring utveckling av den digitala progressionen i svensk skola, och att dessutom få vara med i att sprida goda exempel.