Johan Runesson

foto Johan Runesson,

Johan Runesson

styrelseledamot
Lärarnas Riksförbund

Presentation

Johan Runesson, förbundsstyrelsen Lärarnas Riksförbund, leg lärare i engelska, svenska och musik. Medlem i Guldäpplets jury från och med 2021.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot att få vara delaktig i att premiera goda insatser inom svensk skola.