Maria Glawe

Foto: Maria Glawe

Maria Glawe

lärare
vinnare av Gudäpplet 2018

Presentation

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Vinnare av Guldäpplet 2018. Medlem i juryn 2019-2020.

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
– Det känns fantastiskt att få deltaga i arbetet att utse vinnare av det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet. Det är en spännande utmaning eftersom det finns många skickliga lärare som är nytänkande, stärker digital kompetens och samskapar med kollegor för att designa undervisning som är meningsfull, medskapande och kunskapande för barn och unga.