Ragnar Sjölander

Foto Ragnar Sjölander

Ragnar Sjölander

styrelseledamot
Lärarnas Riksförbund

Presentation

 

Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen Lärarnas Riksförbund, leg lärare i engelska och svenska. Medlem i Guldäpplets jury sedan 2006.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Arbetet i Guldäpplejuryn ger mig möjligheter att följa lärare som genom en genomtänkt och erfarenhetsbaserad användning av IT tillför nya dimensioner till sin undervisning. De låter sina elever göra saker som inte varit möjliga att göra tidigare, som förstärker deras inlärning och kunskaper och som gör undervisningen intressant och lustfylld för alla.