Jessica Nilsson

foto Jessica Nilsson

Jessica Nilsson

Järna förskolor
Södertälje

Presentation

Även nominerad som en del i IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en engagerad pedagog som arbetar som barnskötare och Ikt pedagog i Järna förskolor. Att utforma miljöer så att barnens utforskande och lärande kommer i fokus är frågor som jag brinner för.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De digitala verktygen möjliggör och synliggör olika dimensioner i barnens undersökande och utforskande. Barnen får tillgång till fler utrycksformer och med detta fler verktyg för lärande. Det är lättare för barnen att se och reflektera kring sin lek och sina lärprocesser.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen hjälper mig att utveckla mitt arbete, de gör mitt arbete effektivare och mer fördjupat. Jag vill ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter. Exempelvis göra barnen medvetna om hur film kommer till, hur fungerar greenscreen? Att skapa och använda fantasin. Göra barnen medvetna om teknik och varför det är viktigt för barn att känna till det.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
–  Vi använder digitala verktyg inom alla områden på förskolan. Det är positivt att vi skapar en likvärdighet, att det är allas uppdrag att undervisningen ska innehålla digitalisering och digital kompetens och att alla som arbetar inom förskolan ska ha digital kompetens.