Linn Gurås

foto Linn Gurås

Linn Gurås

Bifrostens förskola, Irsta förskolor
Västerås

Presentation

Nominerad tillsammans med Catarina ThorenJoakim Jansson och Linnea Johansson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är förskollärare och har tidigare jobbat i vår digitala ateljé på Bifrostens förskola men arbetar sedan augusti som arbetslagsledare på Idavallens förskola i en barngrupp med 3-4 åringar.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 1-2 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det kan fördjupa deras kunskaper genom att väcka nya frågor som kanske inte uppstår i andra situationer. Många barn är idag kanske vana att slentrianmässigt använda surfplattor i hemmet, medan vi på förskolan fokuserar på att ställa frågor kring det vi gör med våra digitala verktyg i syfte att fördjupa barnens kunskaper.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De effektiviserar de administrativa uppgifterna så som kommunikation med vårdnadshavare, information, dokumentation samt reflektion då detta sker på samma enhet. Jag fördjupar även mina egna kunskaper genom att prova på olika appar och planera min undervisning innan jag introducerar barnen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min undervisning och vad vi gör får ett tydligare syfte när det tydligt kan utgå från och kopplas till läroplanen precis som andra ämnesområden.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Med hjälp av Youtube och en projektor kan vi enkelt erbjuda barnen föränderliga lärmiljöer genom att förflytta oss ut i rymden eller göra ett fiskstim sällskap ute i havet.