Linnea Johansson

foto Linnea Johansson

Linnea Johansson

Bifrostens förskola, Irsta förskolor
Västerås stad

Presentation

Nominerad tillsammans med Catarina Thoren, Joakim Jansson och Linn Gurås

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är barnskötare i en 5-årsgrupp i Irsta utanför Västerås

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Möjligheterna till förnyelse är oändliga, men kloka vuxna behöver finnas till hands och som stöd. Ett sätt att låta alla komma till tals och göra sin röst hörd är att jobba i smågrupper där alla får säga sitt och sedan använda deras egna ord och göra det en film i t.ex puppetpals.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Mycket positivt, på ett enkelt och effektivit sätt kan man utforska,reflektera,dokumentera och testa tillsammans med barnen.

Men det viktigaste är att det finns en utmanande och utforskande lärmiljö där både digitalt och analogt finns tillgängligt. På så vis skapar vi nyfikenhet och lust att lära av varandra,enskilt och tillsammans.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– På så vis måste man våga testa och hänga med i den digitala utvecklingen. Bästa sättet att lära sig är genom att själv testa.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Book Creator, en enkel och kreativ app med många funktioner och möjligheter.