Zokaa Youssef

foto okaa Youssef

Zokaa Youssef

Språkcentrum/modersmålsenheten
Botkyrka

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är språklärare (arabiska/engelska). Nu undervisar jag i arabiska.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Användning av IT förändrar motivationen, är språkstimulerande, mer delaktiga och elever som är engagerade i sin språkutveckling, ger inflytande över sitt eget lärande, roligare sätt att lära sig språket, främjar elevernas lärande och ökar måluppfyllelse hos eleverna,

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Användning av it ger mer ordning och reda i arbetet. Det har blivit lättare för både lärare och elev att hålla ordning och reda på sitt material. Möjligheten att tala till många sinnen, bättre möjlighet att kontunerligt bedöma elevens individuella kunskapsnivå och utveckling samt att ge förmativoch summativ bedömning. Vilket ökat förutsättningar för bättre studieresultat, bättre kommunikation mellan lärare och elev och mellan skola och hemmet.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– En ny syn på kunskap i skolan. Nya förmågor och kompetenser utvecklas via digitala verktyg. Alla elever ges samma förutsättningar för delaktighet i sammhället.

Ökad användning av IT i skolan bland elever och lärare med en genomtänkt pedagogik leder till ökat engagemang och ökat intresse för studierna hos eleverna vilket leder Till bättre studieresultat.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Googleclassroom, då den underlättar arbetet för mig och eleverna. Jag skapar och samlar uppgifter papperslöst. Både jag och eleverna har överblick över allt innehåll. Möjlighet till formativ och summativ bedömning. Det blir tydligt för eleverna hur och vad som ska göras. Fler elever kommer igång snabbare.