Lärarförbundet

Lärarförbundet logotyp

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med över 230 000 medlemmar från skolans alla delar. Vi organiserar till exempel förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, gymnasielärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare. Lärarförbundet jobbar med traditionellt fackliga frågor som lön och arbetsbelastning, men också med yrkesutveckling och skolans utveckling.

För oss är Guldäpplet ett viktigt pris eftersom det sätter ljuset på lärarnas roll för den moderna undervisningen och digitaliseringen. Guldäpplet visar hur lärarprofessionen tar lärandet till nya nivåer. Det är inte politikerna eller skolhuvudmännen som driver på den digitala utvecklingen. Det är eldsjälar bland lärarna! Så ska det vara. Uppgiften för politiker och huvudmän är att ge oss lärare förutsättningarna.

De guldäpplenominerade lärarna under årens lopp har verkligen lyft sina elever, inspirerat och utmanat kollegor. Guldäpplet banar med andra ord väg för en vassare och ännu skickligare lärarkår.

Lärarförbundet