Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund logotyp

Lärarnas Riksförbund organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Våra medlemmar är akademiskt utbildade och skickliga i sin profession.

Att genom Guldäpplet lyfta och fokusera på det viktiga lärararbete som utförs varje dag runt om i landet ger en stärkt lärarkår. Det finns en oerhörd kompetens och ett väldigt driv hos många lärare och Lärarnas Riksförbund bidrar som partner till Guldäpplet gärna till att det får synas och spridas.

Det är viktigt att lyfta fram lärare som har rimliga och rätt förutsättningar – det som krävs för att lärare ska ha möjlighet att genomföra och visa sin skicklighet. Digitaliseringen kan öppna dörrar till en mer jämlik skola. De goda exemplen visar vad som behövs både vad gäller den digitala miljön i skolan, men också att det behövs tid och möjlighet för lärare att få fortbilda sig och för att hinna och kunna utveckla sin undervisning, för att resultaten ska bli bra.

Lärarnas Riksförbund