Netsmart

 

 

 

 

 

 

Netsmart AB är svensk distributör för bl a SMART Board och SMART Learning Suite. Netsmart är en trygg partner på den svenska skolmarknaden och arbetar sedan 2001 med att utarbeta väl fungerande strategier för implementering av digitala verktyg och digitala arbetsmetoder tillsammans med skolor, skolområden och kommuner i hela Sverige. Målet är användarvänliga lösningar specifikt framtagna för skola som inspirerar till samarbete och kommunikation, inkluderar alla elever, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar undervisningen samt ökar användningen av befintliga resurser i klassrummen såsom datorer, Chromebooks, surfplattor, telefoner och den gemensamma interaktiva ytan.

Netsmart driver användarföreningen SMARTKlubben med stöd till pedagogerna i form av Netsmart certifierad utbildning, instruktionsfilmer, fria lektioner, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Netsmart vill synliggöra lärare som utvecklar och sprider digitala arbetsmetoder i undervisningen och är stolt partner till lärarstipendiet Guldäpplet.

Netsmart