Statens medieråd

Statens medieråd logotyp

 

 

 

 

 

 

Statens medieråd är en expertmyndighet som arbetar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen när det gäller barn och unga, sprider information och ger vägledning om barns och ungas mediesituation. På Statensmedierad.se finns lektionsmaterial, rapporter, poddar, voddar, filmer och annat innehåll som riktar sig till alla vuxna som vill ge dagens unga en säker och trygg tillvaro på nätet.

Myndigheten har i dag ett givet partnerskap med Guldäpplet. Pedagoger är en prioriterad målgrupp i Statens medieråds arbete med att öka medie- och informationskunnigheten hos eleverna.
– Därför är det roligt att vara med och dela ut Guldäpplet till lärare som bidragit till att utveckla undervisningen med digitala verktyg och resurser, säger Helena Dal, verksamhetsansvarig Information & vägledning på Statens medieråd.

 

Statens medieråd