Studentlitteratur

Studentlitteratur logotyp

 

Studentlitteratur är det nytänkande utbildningsförlaget som ständigt vill förbättra lärandet, förenkla vardagen och skapa resultat för såväl lärare, studenter och elever som för våra författare.

Med läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur och vetenskaplig utgivning för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster för yrkesverksamma
stöttar Studentlitteratur kontinuerlig kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Oavsett form och förpackning är grundidén dock alltid densamma. Allt vi erbjuder bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg.

Genom vårt engagemang i Guldäpplet deltar vi i en nätverkande miljö där vi är med och diskuterar hur IT kan utveckla undervisningen.

Vi vill också uppmärksamma de lärare som på inspirerande sätt använder och delar med sig av de möjligheter IT ger i klassrummet.

Studentlitteratur