Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Sveriges Kommuner och Landsting logotyp

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet och arbetar bland annat med främja och stötta skolans digitalisering. Därför är SKL med som partner i Guldäpplet.

Guldäpplet är ett sätt att synliggöra hur man som lärare kan förnya sin undervisning med hjälp av digitalisering, arbeta inkluderande och skapa ett kollegialt lärande. Det är viktigt att sprida arbetssätt och metoder, att lärare kan lära av varandra i ett samhälle där digitaliseringen anses vara en av de främsta förändringsfaktorerna, för klok investering och användning av allt det digitaliseringen har att erbjuda. I och med kommande förändringar i styrdokumenten och den nationella digitaliseringsstrategin där SKL i överenskommelse med regeringen ansvarar för att ta fram en handlingsplan, är det extra angeläget att synliggöra, sprida och dela erfarenhet och kunskap.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Skolans digitalisering