Finalister till lärarpriset Guldäpplet 2014 förnyar undervisningen med it och stimulerar kollegor

Foto Ylva Pettersson

Med drygt hundra nominerade lärare från hela landet har juryn för lärarpriset Guldäpplet nu utsett tre finalister till Guldäpplet 2014 och en vinnare av Juryns särskilda pris. Priserna utdelas på Skolforum den 27 oktober. Prisutdelare är Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– De nominerade till årets Guldäpple visar på bredden och djupet av den digitala förnyelse som nu sveper över skolan. Lärare som med inspiration och stort personligt engagemang lyfter eleverna. I kollegialt samarbete, lokalt och via nätet, använder de digitala verktyg som hävstänger för framtiden, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för lärarpriset Guldäpplet.

Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan med it, deras arbete och inspiration, och bidrar tillspridning via lokala och nationella arenor. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnevars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Årets tre finalister till Guldäpplet är:
Ulrika Jonson, grundskollärare och specialpedagog på Vallaskolan, Södertälje kommun.

Ulrika Jonson är specialpedagogen som prövar nya lösningar och nya typer av stöd som kan hjälpa varje elev att lära och utvecklas, från vars och ens specifika utgångspunkt. För henne är ingen utmaning för stor – de tar bara olika lång tid att övervinna. Hon är en mångsidig användare av IT, från ”skriva sig till läsning”, till blogg eller flippat klassrum. Hon arbetar med fokus på inkludering av allaelever, språkutveckling och lärande, med anknytning till läroplanen och till forskning om lärande i olika former.

Ulrika har arbetat både med skoldatatek och som projektledare för Södertäljes stora satsning på ”Write to read” med lärplattor, och är nu verksam på Vallaskolan. Hon föreläser och skriver flitigt kring elevers lärande, driver blogg och fortbildar kollegor i den egna kommunen och över hela landet.

Jacob Möllstam, lärare i matematik, svenska, NO och engelska i grundskolans tidigare år (F-6) och IT-pedagog, Jonsereds skola, Partille kommun.

Jacob Möllstam är läraren som inspirerar både sina egna elever och kollegor runt om i landet. I klassrummet arbetar Jacob med att förnya och förändra elevers lärande med hjälp av IT genom att möta elever med nyfikenhet och respekt där de befinner sig och vara en lärare som deltar i elevers lärande. I skriv-och berättarprojektet ”Partille stories” har han tillsammans med kollegor utvecklat skrivandet i kommunens skolor. Han är en av föregångarna när det gäller att använda sociala medier och sociala spel i undervisningen för att möta eleverna där de är och att göra skolarbetet mer relevant.

Jacob sprider lärdomar, erfarenheter och inspiration i krönikor, sociala medier och föreläsningar runtom i landet. Han är en verklighetsanknuten IT-inspiratör och ledare för lärande – både lokalt på den egna skolan, kommunalt och nationellt.

Karin Nygårds, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad, Stockholms kommun.

Karin Nygårds ger eleverna verktyg för att utveckla sitt språk och behärska sin digitala miljö. Hon har gjort stora insatser för att lyfta digitalkunskap som ett eget ämne i undervisningen, med verklighetsanknutna uppgifter. Det ska vara viktigt på riktigt och eleverna ska utmanas. Karin har ett brinnande engagemang för att eleverna, inte minst unga tjejer, ska erövra den digitala världen.

Karin är en modig opinionsbildare, som törs utmana och vara en föregångare i frågor som gäller digitaliseringen i skolan. Hon bidrar till att förnya debatten om IT i skolan och är därmed även en viktig röst i den allmänna debatten om skolan i Sverige. Karin Nygårds är en doer som vågar pröva nya vägar, och som samtidigt är påläst i det hon gör.

Vinnare av juryns särskilda pris
Juryn för Guldäpplet har också utsett en vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris. Ett pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

Ylva Pettersson, lärare i historia och kulturhistoria, Katedralskolan i Skara, styrelsemedlem Wikimedia Sverige

Ylva Pettersson är vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2014 för sitt långvariga arbete kring Wikipedia som pedagogiskt projekt och kring Wikimedia-familjen som öppen delad miljö för skolan.

Ylvas eget arbete med Wikipedia i undervisningen är ett välkänt pedagogiskt pionjärarbete. I ett flertal år har hennes elever bidragit till detta uppslagsverk, utifrån kursspecifika ämnesmoment och programmål såsom användande av digitala verktyg, kommunikation, kreativitet, källkritisk metod och entreprenörskap. Ylvas elever har vunnit åtskilliga priser bl a Årets bästa bidrag i Webbstjärnan 2014. Hon har utmanat elever i skarpa uppdrag kring Wikipedia, som fött engagemang och bekräftelse hos eleverna och samtidigt bidragit till en öppen global resurs.

Ylva har vidare bidragit till ett bredare projekt kring Wikimedia som ett ideellt och öppet verktyg för Sveriges skolor, som en resurs för delande av material, nationellt och globalt. En startpunkt är Wikipedia, som kollektivt genererad, öppen, kvalitativ resurs. Utifrån detta växer flera initiativ såsom digitala arkiv för öppet musei-och mediematerial, öppna läromedel, kurser och MOOCs med Wikiversity och Wikibooks.

Ylva delar aktivt erfarenheter, tips och handledningar kring dessa möjligheter med kollegor i när och fjärran. Hon medverkar flitigt i workshops, föreläsningar, blogg och debatter och når därmed långt utanför klassrummens väggar.

Foton på finalister och vinnaren av Guldäpplejuryns särskilda pris, för fri användning för press och media, klicka här

Juryn för Guldäpplet 2014
Peter Becker, ordförande för stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och juryn för Guldäpplet
e-post: peter.becker@diu.se
Mobil: 070 -710 44 53

Filer:
Pressmeddelande som PDF (346 KB)