2002

Haldis Vingestam

vinnare Guldäpplet 2002
Överkalix kommuns skolor

Presentation

Presentation av Haldis Vingestam

Haldis Vingestam, lärare, ITIS-samordnare och lärare  Överkalix kommuns skolor, vinnare av Guldäpplet 2002.

Juryns motivering: Haldis Vingestam har varit verksam som lärare i över tjugo år, IT-pedagog och ITIS-handledare. Hon är en visionär som oförtröttligt inspirerar kollegor och utvecklar nya arbetsmetoder med IKT i skolan. Hennes arbete med IT har gett inspiration och spridning långt utanför Överkalix kommun. ”Hennes pedagogiska skicklighet är något utöver det vanliga och berör både barn och vuxna”, säger en kollega. ”Det som gör Haldis unik är hennes enastående förmåga att lyssna och få oss att våga”, skriver en annan kollega.

Läs mer:
Tankar om lärande, det egna skapandet, kommunikation och IT, av Haldis Vingestam

Haldis Vingestam skriver om ett projekt med skapande matematik: Träna problemlösning med grisar, höns, video och multimedia

Kerstin Nilsson

hedersomnämnande Guldäpplet 2002
Täby skolor

Presentation

Presentation av Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson, IT-utbildare på Täby IT-pedagogiska Utbildningscentrum, länge verksam som mellanstadielärare i Näsby Park skolor, mottog Guldäpplets hedersomnämnande 2002.

Juryns motivering:”Välkänd i hela landet för sitt arbete med KidLink i sin klass. ”Hon visade hur världen kom in i klassrummet” skriver en kollega. Hon har varit drivande lärare i Näsby Park skolor, haft otaliga fortbildningstillfällen för kollegor, byggt upp IT-råd och inspirerat kollegor vid Täby skolor som ITIS-handledare.

Dipak Lahiri

hedersomnämnande Guldäpplet 2002
Stockholm

Presentation

Presentation av Dipak Lahiri

Dipak Lahiri, bildläraree på Fruängsskolan i Stockholm, hedersomnämnande Guldäpplet 2002.

Juryns motivering:”Dipak Lahiri är välkänd över hela landet för sitt arbete med sina elever och kollegor vid Fruängsskolan, där han varit verksam i många år som lärare i bild. Han har visat hur bildämnet är en grund för samtal med eleverna om både det personliga och världen omkring oss. Han har utvecklat metoder kring bild och samhälle, liksom samverkan med andra ämnen alltifrån musik, till samhällskunskap och hemkunskap och haft en unik förmåga att skapa samarbeten med företag och institutioner – alltid på skolans egna villkor. Dipak har också alltid frikostigt delat med sig av sina erfarenheter – senast på Rikskonferensen i Sandviken.

Läs mer: Unga tankar om framtiden, intervju med Dipak Lahiri:

Margit Grell

hedersomnämnande Guldäpplet 2002
Uddevalla

Presentation

Presentation av Margit Grell

Margit Grell, lärare i engelska och franska, Östrabogymnasiet Uddevalla, Guldäpplets hedersomnämnande 2002. 

Juryns motivering:”Språkläraren Margit Grell får hedersomnämnande för sitt arbete med projekt med naturvetenskaplig inriktning där hon involverat engelska, drama och poesi med datorn som arbetsredskap. Genom arbete med dramatisering och poesi inom naturvetenskap och med kontakt och utbyte över Internet har Margit entusiasmerat många elever.