Nominera till Guldäpplet 2020

Nominera din kandidat till Guldäpplet 2020 - senast 1 juni

Webbplats https://www.diu.se/guldapple

Nominering av lärare till Guldäpplet. Kriterierna är

Förslag ska innehålla en tydlig motivering och gärna länkar till webbmaterial med beskrivning av den nominerades insatser kring samtliga kriterier. Utöver förslagsställare ska finnas två referenspersoner som stöder förslaget. Glöm inte att skicka med din kandidats, ditt eget och de två referenspersonernas namn, e-post (och ev kontaktadress).




Mitt namn*:
Min e-postadress*:
Min e-postadress* (för verifiering):
Mitt telefonnummer:
Min postadress:
Mitt postnummer och postort:
Befattning:
Institution/skola:

Nominerad namn*:
Nominerad e-postadress*:
Nominerad telefonnummer:
Nominerad postadress:
Nominerad postnummer och postort:
Befattning:
Institution/skola:

Referensperson 1 namn:
Referensperson 1 e-postadress:
Referensperson 1 telefonnummer:
Befattning:
Institution/skola:

Referensperson 2 namn:
Referensperson 2 e-postadress:
Referensperson 2 telefonnummer:
Befattning:
Institution/skola:
*obligatoriska fält

1 Arbete för att förnya lärandet med stöd av IT

Beskrivning:

Ange länk(ar) separerade med komma och/eller mellanslag:

2 Pedagogiskt arbete med egna elever

Beskrivning:

Ange länk(ar) separerade med komma och/eller mellanslag:

3 Arbete för att inkludera alla elever

Beskrivning:

Ange länk(ar) separerade med komma och/eller mellanslag:

4 Arbete med delande med kollegor lokalt, kommunalt och nationellt.

Beskrivning:

Ange länk(ar) separerade med komma och/eller mellanslag:

5 Övrigt

Övrig motivering du vill tillägga: Ange länk(ar) separerade med komma och/eller mellanslag:

Eventuell övrigt dokument du vill lägga till din nominering (max 10 MB)


Filen är större än 10 MB

Med vänliga hälsningar

Juryn för Guldäpplet

Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne