Tider att ha koll på

18 januari
Sista dag för nominering till Guldtrappan 2019

Februari-mars
Efter nomineringen granskar beredningsgruppen underlaget, begär eventuellt kompletteringar och sammanställer underlaget, varpå juryn granskar, värderar och utser årets kandidater.

April-maj
Kandidater/skolhuvudmän inbjuds till en gemensam session med andra kandidater. I presentationen föreslås en film producerad av huvudmannen ingå, på max 3 min. Även en första version av en plan för en ”digital strategidag” för andra huvudmän ska ingå. Omfång 90 min per huvudman.

Juni
Juryn fattar beslut angående de huvudmän som erhåller kvalitetsutmärkelsen GULDTRAPPAN 2019.

Hösten 2019
Utdelning av utmärkelsen, presentationer och ett första erfarenhetsutbyte sker på konferensen Framtidens lärande 2019 i Stockholm med deltagande av medverkande huvudmän. De huvudmän som får utmärkelsen påbörjar genomförande av besöksdag för andra huvudmän.