Guldtrappan 2023: tider att ha koll på

 

Februari – maj
Guldtrappans webbinarieserie med skolhuvudmän som mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022, program för webbinarieserien

Framtidens lärande Väst 13-14 juni
Vid Framtidens Lärande i Karlstad kommer både att äga rum prisutdelning för Guldtrappan och ett antal fördjupande seminarier med Guldtrappans pristagare. Konferensen är en samverkan mellan Framtidens Lärande, Karlstad kommun (mottagare av Guldtrappan 2021) och Karlstads Universitet.

Nomineringar – process-start 15 september
Nomineringar välkomnas och processen för Guldtrappan 2023 inleds.
Blad om nominering (pdf)

Beredning
Efter nomineringen granskar beredningsgruppen underlaget, begär eventuellt kompletteringar och sammanställer underlaget, varpå juryn granskar, värderar och utser årets kandidater.

Jury
Kandidater/skolhuvudmän inbjuds till en gemensam hearing med andra kandidater. Till presentationen av huvudmannens digitaliseringsarbete ska läggas en film om arbetet, på max 3 min. Den tredje delen av presentationen är en skiss på ett ”digitalt strategiseminarium” för andra huvudmän, för en besöksdag eller ett digitalt besök. Omfång 90 min per huvudman.

Juryn fattar beslut angående de huvudmän som erhåller kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2023. Guldtrappans pressmeddelanden går ut.

Hösten 2023/våren 2024
Uppmärksammande av utmärkta huvudmän, presentationer och erfarenhetsutbyten i olika former för andra huvudmän, med webbinarier och fysiska möten.