Guldtrappan 2024: tider att ha koll på

 

Nomineringar – process-start senast 15 februari
Anmälan välkomnas och processen för Guldtrappan 2024 inleds.
Blad om Inbjudan till nominering Guldtrappan 2024

Beredning februari-april
Huvudmannens anmälan är en startpunkt. Därefter följer dialog med beredningsgruppen, full nominering och dokumentation. Beredningsgruppen begär eventuellt kompletteringar och sammanställer underlaget.

April-maj
Nominerade skolhuvudmän inbjuds till en gemensam hearing med andra kandidater. Omfång 55 min för vardera huvudman. Till presentationen av huvudmannens arbete med alla sju kriterier ska läggas en film om arbetet, på max 3 min . En tredje del är en skiss för ett webbinarium, en 90 min session för andra huvudmän,tänkt som ett komplett ”virtuellt besök” hos huvudmannen.

Juni
Juryn fattar beslut angående de huvudmän som erhåller kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2024. Guldtrappans pressmeddelanden går ut.

Hösten 2024
Publik dialog är den viktiga fortsättningen på den gemensamma lärprocessen för huvudmän som Guldtrappan strävar efter. Efter den slutna hearingen presenterar således årets utmärkta huvudmän sina erfarenheter i Guldtrappans serie av publika webbinarier ht 2024, ett för vardera huvudman, ledda av juryns beredningsgrupp. Samtliga nominerade huvudmän medverkar vid dessa tillfällen liksom forskare.

Framtidens lärande våren 2025
Vid en eller flera regionala konferenser Framtidens Lärande våren 2025 genomförs fördjupande seminarier med Guldtrappans utmärkta huvudmän. Konferensen är en samverkan mellan Framtidens Lärande med både nationella och regionala aktörer, huvudmän, universitet och myndigheter.