Guldtrappan 2022: tider att ha koll på

Februari – maj
Guldtrappans webbinarieserie med skolhuvudmän som mottog kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021, program för webbinarieserien

14 september
Sista dag för nominering till Guldtrappan 2022

September – oktober
Efter nomineringen granskar beredningsgruppen underlaget, begär eventuellt kompletteringar och sammanställer underlaget, varpå juryn granskar, värderar och utser årets kandidater.

Oktober
Kandidater/skolhuvudmän inbjuds till en gemensam hearing med andra kandidater. Till presentationen av huvudmannens digitaliseringsarbete ska läggas en film om arbetet, på max 3 min. Den tredje delen av presentationen är en skiss på ett ”digitalt strategiseminarium” för andra huvudmän, för en besöksdag eller ett digitalt besök. Omfång 90 min per huvudman.

November
Juryn fattar beslut angående de huvudmän som erhåller kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022. Guldtrappans pressmeddelanden går ut.

Hösten 2022 och våren 2023
Uppmärksammande av utmärkta huvudmän, presentationer och erfarenhetsutbyten i olika former för andra huvudmän, med allt från fysiska besöksdagar till skriftliga, mediala och digitala möten.