Nominera skolhuvudman till Guldtrappan 2023

Nominera kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. En beskrivning av utmärkelse och kriterier finner du under webbsidans flik "Nominering". Nominering - process-start 15 september 2023.

Beskrivning och skattning av samtliga sju kriterier krävs, liksom dokumentation av olika slag, såsom planer, organisationsdokument och resultatredovisningar på huvudmanna- och gärna även på skolnivå för vardera kriterium. Ett viktigt inslag är olika typer av självvärderingar och andra undersökningar av kompetens och digital utveckling. Ett sådant verktyg är LIKA från SKR (klicka).

OBS Ingen fil över 10 MB, och sammanlagda filstorlek max 10 MB För större bilagor: lägg upp på nätet och skicka med länk i nomineringen

Nominerad kommun/skolhuvudman:
Mitt namn:
Min e-postadress:
Min e-postadress (för verifiering):
Mitt telefonnummer:
Ev verksamhet/institution:
Min postadress:
Mitt postnummer och postort:

1 Vision, strategi och plan för digital skolutveckling
förankrad i den lokala verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument

Klicka för skattad nivå av uppfyllelse, från 1 (vänster) till 5 (höger)

Beskrivning:

(bifoga gärna dok: planer, organisation och resultat)
Lägg till fil eller ange en länk:

2 Strategiskt ledarskap på alla nivåer
som utvecklar den pedagogiska verksamheten och ökar måluppfyllelsen

Klicka för skattad nivå av uppfyllelse, från 1 (vänster) till 5 (höger)

Beskrivning:

(bifoga gärna dok: planer, organisation och resultat
Lägg till fil eller ange en länk:

3 Infrastruktur
(nät, system, plattformar, digitala enheter) som ger ett stabilt stöd till varierade och flexibla arbetssätt samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten

Klicka för skattad nivå av uppfyllelse, från 1 (vänster) till 5 (höger)

Beskrivning:

(bifoga gärna dok: planer, organisation och resultat)
Lägg till fil eller ange en länk:

4 Tillgång till anpassningsbara och ändamålsenliga digitala lärresurser
liksom strukturer för egenproducerade och öppna resurser samt tillgång till skolbibliotek

Klicka för skattad nivå av uppfyllelse, från 1 (vänster) till 5 (höger)

Beskrivning:

(bifoga gärna dok: planer, organisation och resultat)
Lägg till fil eller ange en länk:

5 Likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever
att använda digitala verktyg och att utveckla sin digitala kompetens

Klicka för skattad nivå av uppfyllelse, från 1 (vänster) till 5 (höger)

Beskrivning:

(bifoga gärna dok: planer, organisation och resultat)
Lägg till fil eller ange en länk:

6 Digitalt förändringsarbete
för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer

Klicka för skattad nivå av uppfyllelse, från 1 (vänster) till 5 (höger)

Beskrivning:

(bifoga gärna dok: planer, organisation och resultat)
Lägg till fil eller ange en länk:

7 Strukturerad och kontinuerlig utveckling av pedagogers digitala kompetens
inte minst genom pedagogiskt erfarenhetsutbyte och andra kollegiala former

Klicka för skattad nivå av uppfyllelse, från 1 (vänster) till 5 (höger)

Beskrivning:

(bifoga gärna dok: planer, organisation och resultat)
Lägg till fil eller ange en länk: