Om Guldtrappan

 

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Syftet är att uppmärksamma de som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av digitalisering. Ett viktigt mål med utmärkelsen är också att sprida exempel runt om i landet, att lära av varandra och dela med sig av utmaningar och möjligheter.

Guldtrappan delades ut första gången år 2015. Och därefter 2016 och 2017. Under 2018 utvärderades de tidigare omgångarna och kriterierna uppdaterades.

Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindberg Minne med partners.