Om kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan

 

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Syftet är att uppmärksamma de som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av digitalisering. Ett viktigt mål med utmärkelsen är också att sprida exempel runt om i landet, att lära av varandra och dela med sig av utmaningar och möjligheter.

Guldtrappan delades ut första gången år 2015 och utdelas årligen.

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne vars partners 2021 är:
• Skolverket
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Sveriges Kommuner och Regioner
• Sveriges skolledarförbund
• Skolchefsföreningen
• Friskolornas riksförbund
• Stiftelsen DIU

Initiativtagare är stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Regioner.
Samtliga partners medverkar i juryarbetet.