Konferenswebb för Framtidens lärande

Ledarskap och digital innovation

Inlagd den 11 augusti 2019 kl 11:28 i Övrigt

Dialogen är i centrum på Framtidens lärande Väst. Dialogen i mötet mellan kommuner och skolhuvudmän, ledare och lärare i framkant, forskare, myndigheter, leverantörer och regionens skolhuvudmän.

Två av de forskare som medverkare är Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet och Fredrik Heintz, Linköpings universitet.
(Läs mer…)

Miljöer för lärande – skolhus för framtiden

Inlagd den 1 augusti 2019 kl 10:09 i Övrigt

Anna Törnquist, arkitekt SAR/MSA med lång erfarenhet av skolhusplanering och djupa kunskaper om sambandet mellan skolhuset och skolans lärande organisation och styrdokument utmanar och inspirerar på Framtidens lärande Väst.

Skolan är i centrum för stora och snabba samhällsutmaningar där våra unga måste rustas för en framtid som vi vet alltför lite om. Verksamheten kämpar med konflikten mellan en kollektiv, timplanestyrd undervisningsform och nödvändigheten av att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.
(Läs mer…)

Sex skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Inlagd den 13 juni 2019 kl 18:51 i Övrigt

Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som fristående, visar nu hur svenska skolor möter utmaningarna med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. För sitt arbete har de nu tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019.

Guldtrappan, som i år delas ut för fjärde gången, är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.
(Läs mer…)

Nomineringar till Guldäpplet synliggör lärandet – både elevers och lärares

Inlagd den 24 maj 2019 kl 12:11 i Övrigt


Nu pågår slutspurten för 2019 års nomineringar av lärare till Guldäpplet. Det handlar om lärares utforskande av nya möjligheter med digitala verktyg och arbetsformer.

Att nominera kollegor till Guldäpplet är ett sätt för skolor och kommuner att lyfta fram enskilda lärare som utvecklar eleverna och undervisningen, med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Det är samtidigt något mer än att uppmärksamma enskilda bra lärarinsatser. Det är ett verktyg för skolans och kommunens arbete med stärkt digital kompetens för eleverna. Ett stöd i det uppdrag som gäller alla skolor från den 1 juli 2018.
(Läs mer…)

Skolutvecklingsresa till Finland – en resa som ger mersmak!

Inlagd den 7 maj 2019 kl 10:34 i Övrigt

Finland har länge väckt intresse för sitt utbildningssystem, för högt anseende, kompetens och självständighet i lärarprofessionen, för goda resultat i PISA. Nu satsar Finland på en skola för framtiden, med en ny läroplan som införs successivt under läsåren 2016-2019, och där digital kompetens är en av de sju mångsidiga kompetenser som ska genomsyra all undervisning. 

I april arrangerade stiftelsen DIU i samarbete med Studentlitteratur och den finska Utbildningsstyrelsen en två-dagars resa till Helsingfors med syftet att undersöka hemligheten bakom framgångarna i finska skolan.
Arja Holmstedt Svensson, konsult och verksamhetschef i Halmstad, var en av deltagarna på resan och här sammanfattar hon sina intryck från två intensiva dagar i Helsingfors.

(Läs mer…)

Sex skolhuvudmän kandidater till Guldtrappan 2019

Inlagd den 15 april 2019 kl 13:44 i Övrigt

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och skolan har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. Det var regeringens budskap när den nationella digitaliseringsstrategin för skolan antogs i oktober 2017. Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan. 2019 blir fjärde året för initiativet, processen och utmärkelsen Guldtrappan.

Efter öppen nominering har Guldtrappans jury valt ut sex skolhuvudmän till kandidater till Guldtrappan 2019. Efter komplettering av information kommer dessa att presentera sin verksamhet för juryn och prövas mot de sju kriterier som fastställts för kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2019 kommer att ske på Framtidens lärande Väst 14-15 november i Trollhättan.
(Läs mer…)

Lärarpriset Guldäpplet kliver in på Sveriges största lärarscen – Bokmässan i Göteborg

Inlagd den 8 april 2019 kl 14:50 i Övrigt

I höst flyttar prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet in på Sveriges största lärarscen – Bokmässan i Göteborg. Och Bokmässans deltagare och besökare kommer att få många tillfällen att se och höra årets Guldäpplepristagare, lärare som prisas för att de förnyar och utvecklar undervisningen.

Guldäpplet har i drygt tio år delats ut på Skolforum i Stockholm, men byter i år arena och stad till Göteborg och Bokmässan. Digital kompetens blir allt viktigare i hela samhället så också i skolan. Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen är både en pedagogisk möjlighet och en utmaning för lärarna. Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt.
(Läs mer…)

« Äldre Inlägg

Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer