Konferenswebb för Framtidens lärande

Digitala nationella prov – är skolan redo?

Inlagd den 11 december 2019 kl 14:41 i Övrigt

Hösten 2017 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov under parollen ”rättvisa, likvärdiga, digitala”. Förra året inleddes en försökverksamhet i ett hundratal utvalda skolor med detta som mål. Inför år 2022 räknar man med att alla skolor har nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra de nationella proven digitalt.

– Våra nationella prov ges med papper och penna i väldigt stor utsträckning. Det är vi på väg att ändra på nu. Och ett viktigt skäl är att eleverna i dag arbetar mycket med datorer. De är ofta mer vana vid att skriva på dator och att skriva nationella prov digitalt kan medföra att eleverna får en bättre möjlighet att visa hur mycket de kan, säger utbildningsminister Anna Ekström. (Läs mer…)

Konferensen Framtidens lärande firade tio år med att flytta ut i landet

Inlagd den 27 november 2019 kl 13:24 i Övrigt

Den 14–15 november 2019 firade konferensen Framtidens lärande sitt tioårsjubileum med en första regional konferens i västra Sverige, i Trollhättan. Förflyttningen från Stockholm innebar en förnyelse och en vitalisering av konferensen som mötesform och arena för erfarenhetsutbyte, skriver här Klas Viklund. Planen är att fortsatt genomföra konferensen som en serie regionala arrangemang i samverkan med kommuner, högskolor och andra aktörer. En ny omgång av Framtidens lärande Väst arrangeras i Trollhättan den 12–13 november 2020.

Bilden av den svenska skolan skiftar utifrån vilket perspektiv vi anlägger på verksamheten. Under tio års tid har Stiftelsen Datorn i Utbildningen samarbetat med kommuner, skolmyndigheter, högskolor, läromedelsförlag och leverantörer om att arrangera konferensen Framtidens lärande, en årlig nationell mötesplats för att främja skolans digitalisering med fokus på it och lärande, liksom frågor om medie- och informationskunnighet i skola och lärarutbildning.
(Läs mer…)

Kommunikation, verkliga mottagare och digitala verktyg

Inlagd den 27 november 2019 kl 12:07 i Övrigt

Förmågan att kommunicera är ett återkommande nyckelbegrepp i skolans styrdokument. I Johan Skölds undervisning är verkliga mottagare och digitala verktyg centrala inslag för att utveckla elevernas förmåga att kommunicera. Att med hjälp av digitala verktyg få alla elever att växa och utvecklas och bli goda medborgare, både som konsumenter och producenter, i en digital värld är ett av skolans viktigaste uppdrag.

På Framtidens Lärande Väst 2019 i Trollhättan höll Johan Sköld ett dialogseminarium “Kommunikation, verkliga mottagare och digitala verktyg”, som du kan se här. Johan Sköld är lärare i svenska och tyska och nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk och förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga och Guldäpplepristagare 2019.

I början av filmen hör du en av Johans elever i ett videoklipp.

Mer dokumentation från konferensen Framtidens Lärande Väst 2019.

Fjärrundervisning – i praktiken

Inlagd den 21 oktober 2019 kl 14:18 i Övrigt


Napat Khiyapat, modermålsenheten, Skellefteå kommun.

Språkval med få elever på skolan, långa avstånd, brist på behöriga lärare? Många skolhuvudmän brottas med frågorna kring hur man dels ska kunna erbjuda modersmålsundervisning till alla och dels klara av undervisningen i moderna språk.

Skellefteå kommun, en av Sveriges till ytan största kommuner, ligger långt fram när det gäller att utveckla fjärrundervisningen. Napat Khiyapat, modersmålslärare i Skellefteå, och vinnare av Guldäpplet 2019, tillsammans med Anne Rönnberg, verksamhetschef på skolkontoret i Skellefteå kommun möter du i ett seminarium på Framtidens lärande Väst i Trollhättan, 14-15 november. Vilka möjligheter och hinder ser de när det gäller fjärrundervisning?

Boka din plats på konferensen

Årets Guldäpplepristagare till Framtidens Lärande Väst

Inlagd den 3 oktober 2019 kl 06:59 i Övrigt

Camilla Askebäck Diaz, Johan Sköld och Napat Khiyapat.Foto Bo Helmersson.

Årets tre Guldäpplepristagare medverkar  på Framtidens Lärande Väst i Trollhättan 14-15 november. De visar i sitt arbete hur skolans digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar möjligheter att lyckas.

De tre pristagare är Napat Khiyapat, modersmålslärare i thailändska i Skellefteå kommun som utsågs till årets förstapristagare för sitt arbete med att förnya modersmåls-undervisningen med både när- och fjärrundervisning. Två lärare delade på andraplatsen: Camilla Askebäck Diaz, Södermalmsskolan i Stockholm, en förebild och inspiratör som allsidigt driver undervisningen framåt med IKT, och Johan Sköld, Forshagaakademin i Forshaga, som fördjupar användningen av webbpublicering och ger elevernas eget berättande en plattform.

Konferensen Framtiden Lärande Väst, 14-15 november, arrangeras av Stiftelsen DIU tillsammans med Trollhättans stad. Läs mer

 

Digital innovation tar skolan mot framtiden

Inlagd den 4 september 2019 kl 11:48 i Övrigt


Skolan har, liksom andra sektorer, under senare år blivit föremål för digitalisering.Engagerade lärare och huvudmän använder digitala verktyg och processer för att utveckla utbildningen och förbereda eleverna för framtidens verklighet.

De senaste åren har digital kompetens skrivits in i läroplanen som en av de centrala målsättningarna och en kompetens som eleverna ska besitta. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Skolverket har skapat en handlingsplan för detta. Stiftelsen DIU är en icke-vinstdrivande, fristående stiftelse, vilken sedan början av 1990-talet arbetat med att långsiktigt bygga nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring IT och lärande i svensk skola. (Läs mer…)

Inför Framtiden Lärande Väst: Stureplan – det ligger i Skara!

Inlagd den 2 september 2019 kl 16:06 i Övrigt

Ett händelsecentrum med lust till kreativt lärande, så presenterar sig Stureplan i Skara. Ett ungdomens hus fyllt av aktiviteter – och ungdomar i alla åldrar. På husets fem plan finns kreativa miljöer. Här möter elever och barn utmaningar och utvecklar sina förmågor, sin kreativitet, påhittighet, problemlösningsförmåga och uthållighet.

Runda med Agneta Dahlberg, Stureplan, Anders Vilhelmsson, IT-strateg och Lotta Grönlund Plöen, nämndordförande BoU.

Till Stureplan kommer ungdomarna både på skoltid och på fritid. Här finns studios för att skapa poddar och video, musik, robotar och kod. (Läs mer…)

« Äldre Inlägg

Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer