Att leda digitalisering i förskolan

”Det har verkligen varit berikande att få forska tillsammans med rektorerna. Det finns ju ingen som har mer kunskap om deras ledningspraktiker än de själva. Samverkan har genererat både praktikutveckling och forskningsbidrag. Det är det som är styrkan med aktionsforskning.” Det säger Emelie Johansson, doktorand i pedagogiskt arbete och utbildningsledare för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, som tillsammans med två rektorer medverkar på Framtidens Lärande Väst.  

Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid står i fokus när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet välkomnas till Karlstads universitet 13-14 juni. Emelie Johansson medverkar tillsammans med Christina Thordson och Malin Borssén, rektorer inom förskolan i Trollhättan. 

I nationella digitaliseringsstrategier och förskolans läroplan, uttrycks förväntningar på rektor att leda digitaliseringsprocessen och skapa förutsättningar för lärare realisera styrdokumenten i praktiken. Men hur kan man förstå digitalisering i förskolan hur leder man en sådan process?

– Vi kommer att ge en inblick i ett aktionsforskningsprojekt om att leda digitalisering i förskolans utbildning. Fokus ligger på vad som händer när rektorer och en forskare möts och den process i vilken rektorerna utvecklar ny förståelse för digitalisering och ledarskap. Vårt deltagande bidrar med ett fokus på rektorers professionella lärande sammankopplat med rektors ledningspraktik. Vi hoppas att det kan inspirera andra i deras arbete med digitalisering. Vi ser fram emot att möta och utbyta erfarenheter och tankar med andra inom utbildning och forskning, säger Emelie Johansson.

Text: Maria Nilsson

På Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13-14 juni, medverkar Emelie Johansson tillsammans med Christina Thordson och Malin Borssén i passet:
Att leda digitalisering i förskolan – Professionell utveckling genom aktionsforskning

Mer information
Emelie Johansson har arbetat tillsammans med förskollärare och rektorer i olika utvecklingsuppdrag. Hon genomför gärna praktiknära forskning i samverkan med deltagarna, och har fördjupat sig i aktionsforskning.

Läs mer om Emelie Johansson och hennes forskning på Pedagog Värmlands webbplats