Jobba med kvalitetsutveckling i fritidshemmet

Varför ska vi i fritidshemmet jobba med kvalitetsutveckling och när i hela friden ska vi hinna det?


– Jag vill dela med mig av hur vi jobbar i vardagen med dokumentation för kartläggning, pedagogisk planering, analys och reflektion. Allt för att utveckla undervisningen i fritidshemmet och därmed öka elevernas lärande och måluppfyllelse. Det säger Elisabeth Bellström, fritidshemsutvecklare i Hammarö kommun som medverkar på Framtidens Lärande Väst.

Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid står i fokus när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet välkomnas till Karlstads universitet 13-14 juni. Elisabeth Bellström kommer att dela med sig av resan som hon har gjort under ett läsår som fritidshemsutvecklare i Hammarö kommun.

– Det har lett fram till det systematiska kvalitetsarbete som fritidshemmen nu jobbar med. Jag hoppas kunna inspirera och få lärare i fritidshem att förstå att jobbet med systematiskt kvalitetsarbete handlar om det vi gör i vardagen i vår verksamhet på våra fritidshem. Det är inget arbete där ett mål sätts i början av höstterminen och sen inte hinns med eller glöms bort. Att planera för kvalitetsutveckling på fritidshemmet är att planera för den dagliga verksamheten och det behövs kunskap, tid, dokumentation och systematik.

– Jag hoppas också att deltagarna ska förstå att ett väl genomfört systematiskt kvalitetsarbete gör att vi som lärare i fritidshem växer i vår profession när vi kan se den faktiska skillnaden av hur verksamheten utvecklas. Varje fritidshem måste hitta sina former och rutiner, men det handlar alltid om att identifiera utvecklingsområdena för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Vi behöver också få till en lärande organisation där vi tillsammans kan dra lärdom av det vi sett och lärt, säger Elisabeth Bellström.

I sin roll som fritidshemsutvecklare i Hammarö kommun är hon öppen för utvecklingsmöjligheter då hon vet att en bra verksamhet alltid kan bli bättre.

– Vi eftersträvar en hög kvalitet och att kunna erbjuda eleverna en meningsfull fritid med rika möjligheter till lärande och utveckling i linje med läroplanens uppdrag. Jag hoppas att mitt deltagande i framtidens lärande kommer innehålla inspirerande samtal och även ge mig idéer och tankar som jag kan använda för att utveckla fritidshemmen i Hammarö kommun vidare.

Text: Maria Nilsson

På Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13-14 juni, medverkar Elisabeth Bellström i passet:
Varför ska vi i fritidshemmet jobba med kvalitetsutveckling och när i hela friden ska vi hinna det?