Röd tråd i förskolans kvalitetsarbete

Nät

I Degerfors kommun har förskolan samlat det systematiska kvalitetsarbetet i ett digitalt system för dokumentation. Annelie Rosenqvist och Tove Myr presenterar arbetet på Framtidens Lärande Väst i Karlstad. 

Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid står i fokus när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet välkomnas till Framtidens Lärande Väst på Karlstads universitet 13-14 juni. Några av alla de medverkande är Annelie Rosenqvist, utvecklingsstrateg och Tove Myr förskollärare och lärspridare förskola, från Degerfors kommun. De har samlat det systematiska kvalitetsarbetet i ett digitalt dokumentationssystem. 

– Vi har ägnat mycket tid åt att implementera systemet hos våra pedagoger. Vår vision handlar om att få till ett så bra arbete som möjligt, för att alla pedagoger ska bli trygga i systemet. Att alla deltar och har en förståelse för varför vi ska ha ett fungerade kvalitetsarbete är oerhört viktigt. Det är pedagogerna som är på plats och arbetar med barnen. Det är de som ser ett förändrat kunnande och ska ha verktyg till att skriva ner detta i systemet. Fortfarande är det en utmaning att alla pedagoger ska känna sig trygga i att hitta i systemet, och där finns vi för att kunna handleda dem, säger Tove Myr. 

Både Tove Myr och Annelie Rosenqvist ser fram emot Framtidens Lärande Väst. 

– Vår förhoppning är att kunna ge andra kommuner en idé om hur man med enkla medel kan få till en röd tråd i kvalitetsarbetet. Vi vill även få en dialog kring hur man har valt att göra på andra ställen. Mycket av vår tid har lagts på implementering och handledning, vi ser en stor vinst i detta då kvalitetsrapporternas innehåll hela tiden förbättras. För oss känns det viktigt att förmedla en känsla av att man inte ska tänka för stort, säger Annelie Rosenqvist.

Text: Maria Nilsson

På Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13-14 juni, medverkar Annelie Rosenqvist och Tove Myr i passet:
Från penna till tangentbord – att skapa en röd tråd i förskolans systematiska kvalitetsarbete