Möjligheter och utmaningar med studiehandledning via Teams

Ibland kan det vara svårt att få tag på studiehandledare på flera av de språk eleverna har rätt till. Årjängs kommun har köpt in tjänsten och studiehandlingen sker via Teams. Något som visat sig vara mycket bra, men också med vissa utmaningar. 

Erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans utveckling i en digital tid står i fokus när lärare och ledare, forskare, lärarutbildare och aktörer från hela landet välkomnas till Karlstads universitet 13–14 juni. Från Årjängs kommun kommer Juliane Klenz-Tornow, klasslärare, och Gunilla Forsby, rektor grundskola årskurs 6, som kommer att prata om studiehandledning via Teams.  

– Under det här läsåret har vi köpt in studiehandledning av ett externt företag. Eleverna sitter vid varsin dator och är uppkopplade mot en studiehandledare via Teams. Vi vill visa att digital studiehandledning kan vara en tillgång och påpeka punkter som är viktiga att tänka på för att nå bäst resultat. Det sättet att använda sig av studiehandledning är viktigt för mindre kommuner som inte har tillgång till studiehandledare på samma sätt som större kommuner. Eleverna ges fler möjligheter att utveckla förmågor enligt kunskapskraven, säger Gunilla Forsby.

– Tjänsterna består av fem pass per vecka och språk, främst i ämnena NO och SO. Det har fungerat mycket bra, men vi har stött på vissa utmaningar. Utmaningarna består i dels det tekniska, med eventuella internetbekymmer och elever som inte är vana vid användning av datorer. Det krävs även en väl genomtänkt planering och tät kontakt med studiehandledaren. Dessutom måste ett system utvecklas för förmedling av material och återkoppling efter genomförda lektioner, säger Juliane Klenz-Tornow.

Både Juliane Klenz-Tornow och Gunilla Forsby ser fram emot Framtidens Lärande Väst och hoppas på ett givande erfarenhetsutbyte.

Text: Maria Nilsson

På Framtidens Lärande Väst i Karlstad, 13-14 juni, medverkar Juliane Klenz-Tornow och Gunilla Forsby i passet:
Studiehandledning via Teams