Stiftelsen DIU

Stiftelsen DIU är en icke-vinstdrivande, fristående stiftelse som driver verksamhet i samspel med Föreningen DIU. Stiftelsen DIU arbetar sedan 1990 långsiktigt med att bygga nätverk och arenor för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring IT och lärande i svensk ungdomsskola. Stiftelsen bygger nätverk mellan skolor, kommuner, organisationer, myndigheter och forskare kring en skola med moderna arbetsformer.

I syfte att synliggöra digital skolutveckling och kunskapsbildning kring denna, har DIU initierat Lärarpriset Guldäpplet och dess huvudman Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, vilken även tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting initierat kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för skolhuvudmän.

Stiftelsen DIU utger nyhetsbrev och driver webbplatserna för Framtidens Lärande,Guldäpplet, Guldtrappan samt diu.se, arrangerar och regionala konferenser, Framtidens lärande, och seminarier i riksdagen, Almedalen och andra sammanhang liksom studieresor till London, Paris, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors.

Kontakt: Peter Becker, ordförande, peter.becker@diu.se, telefon: 070-710 4453